Jokainen ikäihminen ansaitsee yksilöllisen, riittävän ja turvallisen kotihoidon

Jokainen ikäihminen ansaitsee yksilöllisen, riittävän ja turvallisen kotihoidon

Kansallinen senioriliitto vaatii kotihoitoon nopeasti lisää voimavaroja. Ikäihmisten hoito ei saa jäädä pelkästään omaisten harteille. Sairaan ihmisen on päästävä nopeasti tarvettaan vastaavien asumispalveluiden hoivaan.

Ikäihmisten palvelut ovat jo pitkään olleet kriisissä. Kansallinen senioriliitto vaatii, että erityisesti kotihoidon palveluiden ja henkilöstön riittävyyden takaamiseen on löydettävä nopeasti uusia ratkaisuja. Kaikki keinot on otettava käyttöön voimavarojen riittävyyden takaamiseksi.

Kotihoidon piirissä on entistä enemmän yhä heikkokuntoisempia ikäihmisiä. Hoitajilla on oltava aikaa kohdata seniorit ihmisarvoisesti. Lyhyet pikavisiitit kodeissa eivät läheskään aina riitä.

Yhä useammat omaiset hoitavat itse ikäihmisiään. Heidän taakkansa on muodostunut liian suureksi.

Lähivuosina on koulutettava lisää kymmeniä tuhansia sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia, sillä yhä useammat eläköityvät alalta. Hoitajamitoitus ja väestörakenteen muutos lisäävät voimavarojen tarvetta. Työ kotihoidossa on saatava nykyistä vetovoimaisemmaksi, jotta nuoret tekijät tulisivat alalle pysyäkseen.

Kuntien on huolehdittava yksilöllisten kotiin annettavien palveluiden takaamisesta. Apuna voisivat jatkossa toimia senioriliiton mielestä enenevissä määrin myös yksityiset yritykset. Siten kotona asuvilla senioreilla olisi nykyistä enemmän valinnanvaraa ja mahdollisuus turvata hoitosuhteen jatkuvuus. Kuntien on tiedotettava tehokkaasti eri vaihtoehdoista sekä otettava huomioon ikääntyneiden ja heidän omaistensa toiveet.

Merkittävä osa vanhuspalvelujen asiakkaista on muistisairaita. Joka toinen muistisairas sinnittelee kotonaan omaishoidon ja kotihoidon tukemana. Muistisairaan asuminen kotona yksin ei läheskään aina ole turvallista. Kansallinen senioriliitto muistuttaa huoli-ilmoituksen tekemisestä kunnalle silloin, kun vanhus on selvästi avun tarpeessa.

Kansallinen senioriliitto ry                 

Liittohallitus 

 

Lisätietoja:

Kansallinen senioriliitto ry

Anneli Taina, puheenjohtaja, puhelin 0400 852 626

Matti Niiranen, toiminnanjohtaja, puhelin 040 501 9192