Kansallinen senioriliitto vaatii: Kodit ja asuinympäristöt on muutettava ikäystävällisiksi ajoissa

Kansallinen senioriliitto vaatii: Kodit ja asuinympäristöt on muutettava ikäystävällisiksi ajoissa

Senioreiden kotona asumisen laadusta ja mahdollisuuksista tulee huolehtia ajoissa. Yli 75-vuotiaiden kotitalousvähennystä on korotettava.

Kansallisen senioriliiton hallitus vaatii ikäystävällisiä asuinympäristöjä ja monipuolisia tukia senioreille kotona asumisen mahdollistamiseksi.

Tällä hetkellä yli 90 prosenttia 75 vuotta täyttäneistä asuu kotonaan tavallisissa asunnoissa, pääosin omistamissaan kodeissa. He tarvitsevat ajoissa ympärilleen palveluita, kulttuuri- ja liikkumismahdollisuuksia.

Pienissä kunnissa olemassa olevien asuntojen korjausrakentaminen on ehdottoman tärkeää. Korjausinvestoinnit mahdollistavat kotona asumisen jatkumisen. Pienituloisten senioreiden tietoisuutta on lisättävä korjausavustusten saamisen mahdollisuuksista.

Maan hallituksen vahvistaa laina- tai tukijärjestelmää, joka nopeuttaa ikääntyneiden omistamien asuntojen energiaratkaisujen muuttamista kestävän kehityksen periaatteiden mukaisiksi. Tuen saamisen mahdollisuudesta tulee tiedottaa nykyistä tehokkaammin ikääntyneille. Lisäksi erityisesti kotitalousvähennystä pitää nostaa.

Kaikkien kuntien on nimettävä viranomainen, joka vastaa ikä- ja muistiystävällisten asuinympäristöjen luomisesta. Muistiystävällisyyttä ovat muun muassa valoisat, selkeät ja johdonmukaiset kulkureitit. Ikä- ja muistiystävällisyyden voi nähdä kunnan vetovoimatekijänä.

Esteetön ympäristö hyödyttää myös muita ikäryhmiä kuin senioreita. Esimerkiksi noin joka toisessa kerrostalossa ei ole hissiä. Lisäksi ihmiset tarvitsevat lähelleen viheralueita ja yhteisöllisyyttä. Kokoontumispaikoille ja ulkoilureiteille tulee laittaa huomattavasti lisää penkkejä. Myös senioreille tarkoitetut kuntopolut tarjoavat oivan lisän arkeen!

Lisätietoja:

Kansallinen senioriliitto ry

Anneli Taina, puheenjohtaja, puhelin 0400 852 626

Matti Niiranen, toiminnanjohtaja, puhelin 040 501 9192