Kansallinen senioriliitto vaatii lisää ikäihmisten neuvonta- ja tukipuhelimia

Kansallinen senioriliitto vaatii lisää ikäihmisten neuvonta- ja tukipuhelimia

Koronaviruspandemian aikana ei saa unohtaa niitä yksin asuvia ikäihmisiä, jotka eivät ole aiemmin olleet sosiaali- ja terveyspalveluiden piirissä. Senioriliitto vetoaa jokaiseen suomalaiseen, että ketään ei nyt jätetä yksin oman onnensa nojaan.

Kansallinen senioriliitto vaatii lisää ikäihmisten neuvonta- ja tukipuhelimia

Koronaviruspandemian aikana ei saa unohtaa niitä yksin asuvia ikäihmisiä, jotka eivät ole aiemmin olleet sosiaali- ja terveyspalveluiden piirissä. Senioriliitto vetoaa jokaiseen suomalaiseen, että ketään ei nyt jätetä yksin oman onnensa nojaan.

Kansallinen senioriliitto vaatii lisää ikäihmisille tarkoitettuja neuvonta- ja tukipuhelimia. Puhuminen ja tiedon lisääminen auttavat ahdistuksen, huolen ja epävarmuuden keskellä.  

Kuntien, seurakuntien ja järjestöjen on yhdistettävä voimansa avun antamisessa. Ikäihmiset tarvitsevat ruokaa, lääkkeitä, yhteisöllisyyttä ja henkistä läheisyyttä. Yksin asuvia ikäihmisiä on tuettava kaikin keinoin.

Sotien jälkeen Suomessa ei ole vallinnut poikkeusoloja eikä valmiuslakia ole sovellettu. Tänä päivänä koronavirus on yhteinen vihollisemme. On kyse taistelusta elämän puolesta.

Senioriliitto kehottaa kaikkia noudattamaan maan hallituksen ja viranomaisten rajoitteita, ohjeita, määräyksiä ja suosituksia. Se on tärkeintä, mitä jokainen voi tehdä koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi ja ihmisten suojelemiseksi.

Nyt meidän kaikkien on tuettava ikäihmisiä kotona pysymisessä. Liitto vetoaa, että jokainen auttaa läheisiään, tuttaviaan ja naapureitaan omien voimavarojensa mukaan.

Senioriliitto muistuttaa ikääntyneitä siitä, että apua saa ja pitää myös itse pyytää.  

Pidetään kaikki huolta toisistamme! Yhteydenotto voi olla toisen ihmisen pelastus. Liitto kannustaa soittamaan, lähettämään viestin tai pitämään yhteyttä sosiaalisen median kanavien kautta.

 

Kansallinen senioriliitto ry
Liittohallitus

 

Lisätietoja:

Kansallinen senioriliitto ry

Anneli Taina, puheenjohtaja, puhelin 0400 852 626

Matti Niiranen, toiminnanjohtaja, puhelin 040 501 9192