Liiton tavoitteet

Liiton tavoitteet

1. EETU-järjestöjen edustajat valmistelu- ja päätöksentekoelimiin

2. Oikeudenmukainen verotus ja eläkeindeksin taso

3. Yleinen asennoituminen eläkeikäisiin myönteisemmäksi

4. Vanhuspalvelulain henki käyttöön

5. Omais- ja läheishoitajien asema tuntuvasti paremmaksi

6. Sosiaali- ja terveyspalveluiden lähipalvelut turvattava

7. Ikäihmisten kyllin aikaisin aloitettu kuntoutus taattava