Opiskelijavalintojen soveltuvuuskokeet parantavat ikääntyneiden turvallisuutta

Opiskelijavalintojen soveltuvuuskokeet parantavat ikääntyneiden turvallisuutta

Kansallinen senioriliitto ry esittää, että sosiaali- ja terveysalan opiskelijavalinnoissa on otettava käyttöön soveltuvuuskokeet. Liiton mukaan soveltuvuuskokeet ovat välttämättömiä ikääntyneiden palveluiden laadun ja asiakkaiden turvallisuuden kannalta.

Senioriliitto muistuttaa, että sosiaali- ja terveyspalveluiden parissa työskentelevien soveltuvuus toimia alalla koskettaa erityisesti niitä ihmisiä, jotka saavat palveluja kotiin. Ikäihmiset, jotka asuvat palvelutaloissa, tarvitsevat myös säännöllisesti sosiaali- ja terveyspalveluja.  Jokaisen seniorikansalaisen pitää tuntea olonsa turvalliseksi saadessaan hoitoa tai apua arkisissa toimissaan.

Senioriliitto suhtautuu myönteisesti opetusministeri Sanni Grahn-Laasosen johdolla valmisteilla olevaan asetusmuutokseen, joka on tarkoitus saattaa valmiiksi alkuvuodesta 2019.  Asetusmuutos mahdollistaa alalle sopimattomien henkilöiden karsimisen ammatillisesta koulutuksesta jo heti alkuvaiheessa opiskelijavalintoja tehtäessä.

Vaikka soveltuvuuskoe jää edelleen vapaaehtoiseksi, on asetusmuutos askel oikeaan suuntaan.  Senioriliitto toivoo, että asetusmuutos on riittävän vahva signaali opetusalan ammattioppilaitoksille. On perusteltua, että kaikilla sosiaali- ja terveydenhuoltoalaa opiskelevilla on käytössä soveltuvuuskokeet.

Monien muiden ammatillisten koulutuslinjojen lailla lähihoitajakoulutuksen pakollisista soveltuvuuskokeista luovuttiin vuonna 2015. Päätöksen seurauksena lähihoitajaopiskelijoiksi on voinut päätyä henkilöitä, joilla ei ole riittäviä perustaitoja tai soveltuvuutta työskennellä sosiaali- ja terveydenhuollon parissa. Soveltuvuuskokeen avulla on mahdollisuus selvittää opiskelijaksi hakeutuvan motivaatio, vuorovaikutustaidot ja valmiudet selviytyä opinnoista ja työstä.

 

Lisätietoja:

Kansallinen senioriliitto ry

Puheenjohtaja Anneli Taina, puhelin 0400 852 626

Toiminnanjohtaja Matti Niiranen, puhelin 040 501 9192