Pankkipalvelut ikääntyneille on turvattava

Kansallinen senioriliitto ry on hyväksynyt Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n kevätkokouksessa 30.5.2018 seuraavan kannanoton

Ketään ei saa asettaa eriarvoiseen asemaan iän perusteella pankki- ja vakuutuspalveluissa 

Yhdenvertaisuuslakia sovelletaan myös yksityisessä palvelutoiminnassa. Oikeus käteisen rahan ja pankkipalveluiden saamiseen kuuluu kaikille, myös ilman internetyhteyttä oleville ikäihmisille. 

Pankkien asiakkaille, joilla ei ole mahdollisuutta tai kykyä hyödyntää sähköiseen asiointiin vaadittavaa informaatioteknologiaa, tulee taata henkilökohtaiseen asiointiin perustuvat pankkipalvelut nykyistä kohtuullisemmilla hinnoilla. Elleivät pankit muuta toimintaansa em. tavalla, tulee maan hallituksen ryhtyä toimiin pankkitoiminnan kriteerien täydentämiseksi.

Finanssialan toimijoiden tulee kantaa vastuunsa käteisen rahan ja pankkipalveluiden saatavuudesta.  Viime aikoina käteisautomaatti- ja pankkikonttoriverkostoa jatkuvasti harventaneet pankit ovat asettaneet ikääntyneet asiakkaansa kohtuuttomaan tilanteeseen, kun joissakin kunnissa ei ole enää lainkaan käteispalveluja tarjoavaa pankkikonttoria. 

Pankkipalveluiden ja käteisen rahan saatavuus on turvattava kaikkialla Suomessa.