Kuntien on tuotettava vanhuspalvelut aina laatu edellä

Kansallinen senioriliitto ry:n puheenjohtaja Anneli Taina vaatii, että Suomessa on taattava kaikille turvallinen vanhuus. Jokaisella meistä täytyy olla varmuus siitä, että saa apua ja palveluja, kun oma toimintakyky on mennyt.

JULKILAUSUMA 31.1.2019, kello 14.00

Kansallisen senioriliiton puheenjohtaja Anneli Taina:

Kuntien on tuotettava vanhuspalvelut aina laatu edellä

Kansallinen senioriliitto ry:n puheenjohtaja Anneli Taina vaatii, että Suomessa on taattava kaikille turvallinen vanhuus. Jokaisella meistä täytyy olla varmuus siitä, että saa apua ja palveluja, kun oma toimintakyky on mennyt.  

Taina korostaa, että palvelujen järjestämisvastuu kuuluu kunnille. Päätökset sekä kunnan omien että ostopalveluiden osalta on tehtävä aina laatu, ei hinta edellä.

"Kuntien päättäjien on asetettava laatu pääkriteeriksi, kun palveluja tuotetaan itse tai kun niitä hankitaan yrityksiltä ja yhteisöiltä.  Tämän pitäisi olla itsestään selvää kaikkialla Suomessa. Siksi on hämmästyttävää, että aina tulee esiin uusia tapauksia huonosta ja epäinhimillisestä vanhusten kohtelusta.  Puutteet pitää korjata heti eikä vasta kantelukierroksen jälkeen", sanoo Taina.

Taina kannustaa myös kuntien vanhusneuvostoja haastamaan oman kuntansa päättäjät tutustumaan käytännössä vanhusten tilanteeseen ja arkeen.

"Vaadimme laatua myös kotiin annettaviin palveluihin.  Monesti palvelun laatu ja riittävyys eivät turvaa vanhukselle hyvää elämää millään mittarilla tarkasteltuna. Tästä ahdistuvat sekä omaiset että kotipalvelun henkilöstö", sanoo Kansallisen senioriliiton puheenjohtaja.

Anneli Taina toteaa, että vastuu turvallisen vanhuuden takaamisesta ja laadukkaista palveluista kuuluu meille kaikille. Jokainen voi tehdä kunnalle ilmoituksen vanhuksen huonosta tilanteesta tai kohtelusta.  Viranomaisilla siihen on jopa velvollisuus.   

Taina muistuttaa, että ns. vanhuspalvelulain mukaan kunnan on tehtävä yhteistyötä mm. eläkeläisjärjestöjen kanssa ja kerättävä säännöllisesti palautetta palveluja käyttäviltä, omaisilta, läheisiltä ja henkilöstöltä.  Lainsäädäntöpuitteet ovat siis hyvät.   

"Kaiken kohun keskellä on syytä muistaa, että vanhushuollossa työskentelee hyvin koulutettu henkilöstö ja että pääosa palveluista on turvallista ja laadukasta. Kaikkien tuottajien on vastattava laadusta ja inhimillisyydestä.  Jos niitä ei taata, on kunnan pikaisesti ja viivyttelemättä ryhdyttävä toimenpiteisiin tilanteen korjaamiseksi."

Kansallinen senioriliitto ry

Anneli Taina
puheenjohtaja
0400 852 626
anneli.taina@kolumbus.fi