Puheenjohtaja Taina: oikeusasiamiehen roolia on vahvistettava

Puheenjohtaja Taina: oikeusasiamiehen roolia on vahvistettava

Kansallisen senioriliiton puheenjohtaja Anneli Taina tukee puhemies Risikon ehdotusta oikeusasiamiehen rooli vahvistamiseksi

Kolmen kansallisen senioripiirin kulttuurijuhla 8.10.2018

Tampere

Anneli Taina

Kansallisen senioriliiton puheenjohtaja

Puheenjohtaja Anneli Taina

Puhemies Risikko on ehdottanut, että vanhusten oikeuksien valvonta ja edistäminen annetaan erillisen vanhusasiainvaltuutetun sijaan oikeusasiamiehen erityistehtäväksi.  Vanhukset tarvitsevat tukea instituutiolta, jolla on toimivaltaa puuttua lainvastaiseen ja virheelliseen menettelyyn ja joka voi arvovallallaan kiinnittää huomion kehittämiskohteisiin. 

Meistä jokainen voi tehdä lain mukaan ilmoituksen, jos havaitsee vanhuksen tarvitsevan apua. Viranomaisilla on tähän velvollisuus. Vanhuspalvelulaki velvoittaa kuntia huolehtimaan vanhuksista.  Poliittiset päättäjät kunnissa ovat vastuussa siitä, että lakia noudatetaan. Valtion viranomaisten velvollisuus on valvoa lainmukaisuutta ja puuttua vanhusten huonoon kohteluun. Tässä tilanteessa juuri toimivaltainen, vahva viranomainen on paras voima toimimaan vanhusten puolesta.  Kiitän puhemies Risikkoa hänen erinomaisesta ehdotuksestaan.

Kansallisen senioriliiton jäsenkyselyn mukaan nousevat edunvalvonnassa terveyspalvelut ykkössijalle. Toisena on eläkkeiden verotuksen oikeudenmukaisuus ja kolmantena valinnanvapaus.  Terveyspalvelujen saatavuus ja valinnanvapaus palvelujen käytössä ovat hyvin ajankohtaisia, koska soteuudistus on edelleen kesken. 

Soteuudistus koskee nimenomaan ikäihmisiä. Olen huolissani seurannut soteuudistuksen yli kymmenvuotista pakertamista. Uudistuuko yhteiskunta ehkä sellaisella vauhdilla, että jäykkä poliittinen päätöksenteko ei enää kykene suuriin uudistuksiin eikä pysy kehityksen perässä?  Toivottavasti sote vihdoin onnistuu.

Erityisen kiinnostava osa soteuudistusta on valinnanvapautta koskeva laki, joka antaa ikäihmisille entistä paremmat mahdollisuudet päättää kotiin tuotavien palvelujen laadusta ja pysyvyydestä. Itsemääräämisoikeus paranee lain myötä.

Näyttää siltä, kun seuraa yhteiskunnallista keskustelua, että meitä ikäihmisiä tarvitaan kertomaan lähihistoriasta ja sen opetuksista. Me tiedämme, että toistemme kunnioittaminen ja arvostaminen on tärkeää yhteiselomme kannalta ja että yhteisisä eurooppalaisia arvoja pitää puolustaa.  Haasteiden moninaisuus vaatii yhteistä sitoutumista nuorilta ja vanhoilta.  Vain yhdessä voimme tukea kestävää demokraattista yhteiskuntaa kaikille niin, että jokainen voi kasvaa ja ikääntyä arvokkaasti. 

 

Lisätietoja:

Kansallinen senioriliitto ry

Puheenjohtaja Anneli Taina, puhelin 0400 852 626