Saattohoitoa on parannettava kaikkialla Suomessa

Saattohoitoa on parannettava kaikkialla Suomessa

Saattohoito on saatava laadukkaalle tasolle jokaisessa kunnassa. Tarvitsemme saattohoitokoteja ja palliatiiviseen hoitoon koulutettuja hoitajia jokaiseen sairaalaan. Kuolevan ihmisen kokonaiskärsimystä on osattava hoitaa laadukkaasti kaikkialla.

Kansallinen senioriliitto vaatii, että saattohoidon tasoa on parannettava. Jokainen meistä ansaitsee hyvän kuoleman.  

Kaikkia hoitajia ei ole koulutettu saattohoitoon eikä palliatiivisen hoidon pätevyyttä ole tarpeeksi Suomessa. Myös terveyskeskusten vuodeosastojen tarjoamassa saattohoidossa pitää työskennellä sellainen hoitohenkilöstö, joka osaa palliatiivisen hoidon ja saattohoidon.

Kärsimyksellinen kuolema yksin kotona tai sairaalan vuodeosastolla on epäinhimillistä. Sairaaloista puuttuu kodinomaisuus ja hoitajilta aika yksilölliseen kohtaamiseen. Toimiva ympärivuorokautinen lääkärikonsultaatio sekä muu palliatiivisen ja saattohoidon tukiverkosto, kuten kotisairaalatoiminta, vaatii vielä kehittämistä monissa maakunnissa. Elämän loppuvaiheessa on tarjottava myös laadukas hoito kotiin.

Loppuvuonna 2019 ilmestynyt palliatiivisen hoidon asiantuntijaryhmän loppuraportti nostaa esille, että jokaisella sairaanhoitopiirillä tulisi olla oma saattohoito-osastonsa. Se on kuitenkin vain suositus – eikä sitä noudateta kaikkialla.

Senioriliitto toivoo, että sote-uudistuksessa velvoitetaan lailla palveluiden järjestäjät järjestämään laadukas saattohoito.

Hyvin toimivia saattohoitokoteja ei tule missään tapauksessa ajaa alas. Sen sijaan niiden vuodepaikat pitää täyttää nykyistä matalammalla kynnyksellä. Senioriliitto on hyvin huolissaan Terhokodin kaltaisten saattohoitokotien toiminnan loppumisen uhkakuvista.

Kun kunnat ovat kilpailuttaneet saattohoidon tuottajia, yhtenä ratkaisevana tekijänä on ollut hintalappu. Hyvä saattohoito on oltava laatukriteeri hoivalaitosten kilpailuttamisessa.

Liitto vetoaa, että pelkästään hinta ei saa ratkaista kuolevien ihmisten viimehetkien laatua.

Hyvässä kuolemassa kärsimystä on mahdollisimman vähän, ja kuolevan vierellä on ihmisiä. Saattohoidossa hoitajilla ja lääkäreillä on aikaa potilaille. Hyvä oirehoito ei tarkoita vain kivun hoitamista. On hoidettava kokonaiskärsimystä: psyykkistä, fyysistä, sosiaalista ja inhimillisen olemassaolon ulottuvuutta.

Lisätietoja:

Kansallinen senioriliitto ry

Anneli Taina, puheenjohtaja, puhelin 0400 852 626

Matti Niiranen, toiminnanjohtaja, puhelin 040 501 9192