Senioriliiton lausunto kolmesta valtioneuvoston asetuksesta koskien eräiden tuotteiden ja palvelujen saavutettavuus- ja esteettömyysvaatimuksia

Senioriliiton lausunto kolmesta valtioneuvoston asetuksesta koskien eräiden tuotteiden ja palvelujen saavutettavuus- ja esteettömyysvaatimuksia

Senioriliiton mielestä kolme asetusta (VN/11443/2021) ovat sisällöltään pääpiirteittäin kannatettavia. Kiinnitämme lausunnossamme huomiota seuraaviin asioihin.

Sosiaali- ja terveysministeriön muistiossa (4.4.2022) ei ole viitattu sanallakaan ikääntyneisiin omana ryhmänä ja omine esteettömyystarpeineen. Ikääntyessä erilaisten arkisten asioiden hoitamisesta tulee pääsääntöisesti haastavampaa esimerkiksi kuulon tai näen heikentyessä. Osalla ikääntyneistä kognitiiviset toiminnat heikkenevät, eikä muistisarauksia tällä hetkellä edes luokitella vammaksi. Aina ei kuitenkaan tarvitse olla kyse invaliditeetista. Ikääntymisen myötä esimerkiksi ihmisen lihasmassa vähenee, jolloin fyysinen kyky reagoida ja toimia heikkenevät.

Pidämme tarpeellisena, että jatkossa selkeästi ikäihmisiä koskettavan lainvalmistelun yhteydessä toteutetaan ikävaikutusten arviointi, eli huomioidaan ikääntyneen väestön tarpeet ja lain vaikutukset ikääntyneeseen väestöön. Suomessa väestö vanhenee, ja yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä kasvaa. Nyt valmistelussa olevien saavutettavuutta ja esteettömyyttä käsittelevien asetusten osalta on ottaa tapahtuva demografinen kehitys huomioon. Ikääntyneen väestön osuuden kasvaessa samalla myös heidän merkityksensä palveluiden ja tuotteiden käyttäjinä ja ostajina kasvaa.

Muistiossaan STM on todennut, että esteettömien palveluiden tuotteiden ja palveluiden tarjoajia on tällä hetkellä vähän. Siirtymäaika vaikuttaa lyhyeltä. Asetukset tulevat esteettömyysdirektiivin mukaisesti voimaan viimeistään 28.6.2022 ja lakia ryhdytään soveltamaan 28.6.2025. Viranomaisten on seurattava tilanteen kehittymistä huolella ja tiedotettava riittävän hyvin palveluiden tuottajia ja tarjoajia uusista vaatimuksista. Asetusten valvontaan on varattava riittävät resurssit.

Kansallinen senioriliitto ry

 

Lisätietoja:

Puheenjohtaja Anneli Taina, puhelin 0400 852 626

Toiminnanjohtaja Maarit Kuikka, puhelin 040 580 2494