Senioriliiton toiminnanjohtaja Matti Niiranen vaatii: Kaikkia hoivakoteja on valvottava, erityisesti yllätyskäynneillä

Senioriliiton toiminnanjohtaja Matti Niiranen vaatii: Kaikkia hoivakoteja on valvottava, erityisesti yllätyskäynneillä

On järkyttävää ja huolestuttavaa, että kunnat eivät valvo omistamiaan senioreiden hoivakoteja.

Kuntien ei pidä luottaa pelkästään hoivakotiensa omavalvontaan.  Kuntien omia hoivayksiköitä ja yksityisiä hoivakoteja on ehdottomasti valvottava samoilla periaatteilla ja tarkastuskäyntejä on tehtävä molemmissa määrällisesti yhtä usein.

Hoivakoteihin on tehtävä yllätyskäyntejä, jotta saatu kuva on todellinen. Kun valvontakäynti voi tulla milloin tahansa, se kannustaa palvelun parantamiseen sekä hoidon ja hoivan kehittämiseen.

Ikääntyneitä tulee arvostaa, kohdella kunnioittavasti ja heille on annettava aina parasta mahdollista hoitoa.

Ylen selvitys on paljastanut, että yli puolet maamme kunnista ei ole vuoden 2015 jälkeen tehnyt ainoatakaan virallista tarkastuskäyntiä omiin hoivayksiköihinsä.

Kunnat luottavat siihen, että yksiköt valvovat itse itseään. Omavalvonnalla tarkoitetaan muun muassa sitä, että henkilökunta pitää huolta toimintansa laadusta.  Tässä on monia ongelmakohtia. Esimerkiksi pelko työpaikan menettämisestä voi estää hoitajia puuttumasta työpaikkansa epäkohtiin.

 

Matti Niiranen
toiminnanjohtaja
Kansallinen senioriliitto ry
040 501 9192
matti.niiranen@senioriliitto.fi

 

Lisää senioriliiton kannanottoja löydät täältä!