Senioriliitto antoi lausunnon tuloveroasteikosta

Senioriliitto antoi lausunnon tuloveroasteikosta

Senioriliitto antoi lausunnon (28.9.2022) eduskunnalle hallituksen esityksestä (HE 153/2022 vp) laiksi vuoden 2023 tuloveroasteikosta ja eräiden tuloverotusta koskevien säännösten muuttamisesta ja kumoamisesta.

Senioriliiton mielestä on perusteltua korottaa tuloverovähennystä 60-vuotiaille ja tätä vanhemmille. Tämän lisäksi tarvitaan muita kannustimia ja joustoja, jotka mahdollistivat työskentelyn yli tavoite-eläkeiän.

Lue senioriliiton lausunto kokonaisuudessaan kilkkaamalla tästä.