Senioriliitto: Harkintaa ja kurinalaisuutta hyvinvointialueiden rahankäyttöön

Senioriliitto: Harkintaa ja kurinalaisuutta hyvinvointialueiden rahankäyttöön

Kansallinen senioriliitto kummastelee YLEn uutistoimituksen hyvinvointialueiden ns. ryhmärahoja koskevaa selvitystä. YLEn mukaan noin 5,5 miljoonaa euroa tukirahoja on käytetty aluevaltuustojen poliittisten ryhmien tukemiseksi piireissä. - Tuntuu kovin oudolta, että rahattomilla ja resurssipulasta kärsivillä hyvinvointialueilla on varaa tuhlata verovaroja karkkeihin ja ilmapalloihin tai palkata poliittisia sihteereitä, ihmettelee senioriliiton puheenjohtaja Kari Kantalainen.

Samanaikaisesti palveluverkostoa typistetään ja hyvinvointialueet nostavat palvelumaksujaan, mistä seniori-ikäiset kärsivät eniten, huomauttaa Kantalainen. Huoli palveluiden saatavuudesta on suuri, mikä tulee esille myös senioriliiton edunvalvontakyselystä (2023): yhdeksän kymmenestä seniori-ikäisestä vastaajasta kantaa huolta sote-palveluiden ja -resurssien riittävyydestä.

Ryhmärahoille olisi löytynyt tärkeämpiäkin käyttökohteita, kuten ikääntyneiden digiopastuksen järjestäminen, jolla myös tuettaisiin digitaalisten palvelujen käyttöönottoa hyvinvointialueilla. Tilastokeskuksen kyselyn mukaan (2023) 75–89 vuotta täyttäneistä 78 prosentilla, siis arviolta noin 450 000 suomalaiselta, puuttuivat riittävät digitaaliset perustaidot. Vanhusasiavaltuutetun eduskunnalle antamassa kertomuksessa huomautetaan oikeutetusti, että digitaidoista on tullut kansalaistaito ilman, että julkinen valta on turvannut kaikenikäisten mahdollisuudet oppia niitä riittävästi. Kantalaisen mukaan päätöksenteon valmisteluun niin kunnissa, hyvinvointialueilla kuin valtakunnallisesti tarvitaan ikävaikutusten arviointi ja ikääntyneiden mahdollisuus tulla kuulluksi heitä itseään koskettavissa asioissa.

Vastuu ikääntyneiden digitaitojen kehittämisestä ja digiopastuksesta on ensisijaisesti julkisella sektorilla, muistuttaa Kantalainen.  Hyvinvointialueiden ja kuntien on huolehdittava siitä, että jokaiseen kuntaan perustetaan ikääntyneiden digitukipiste, jossa asiantuntijoiden lisäksi on mukana järjestöjen osaaminen sekä vertaistukea digitaitojen oppimiseksi. Ottamalla ikääntyneiden parissa jo toimivat järjestöt mukaan keskeisiksi kumppaneiksi on mahdollista tehokkaasti parantaa ikääntyneiden digiosaamista, toteaa Kantalainen.

 

Lisätietoja:
Kari Kantalainen
Puheenjohtaja
Kansallinen senioriliitto
p. 050 1852

 

Julkaistu 23.5.2024