Senioriliitto ihmettelee, miksi maailman koulutetuimmat eläkeläiset eivät saa jatkaa työelämässä

Senioriliitto ihmettelee, miksi maailman koulutetuimmat eläkeläiset eivät saa jatkaa työelämässä

Kansallinen senioriliitto ry vaatii, että hallitusohjelmaan kirjataan keinoja, joilla kannustetaan sekä työnantajia että työntekijöitä jatkamaan työsuhdetta eläkeiän jälkeen. Suomalaiset eläkeläiset ovat maailman koulutetuimpia, ja heillä on paljon osaamista ja voimavaroja, joiden käyttäminen helpottaisi työvoimapulaa.

Yksi keskeisimmistä esteistä eläkeikäisten työssäkäynnin jatkamiseksi löytyy asenteista. Ei ole mitenkään harvinaista, että jo alle 50-vuotiaita saatetaan pitää liian vanhoina työmarkkinoille, ja heidän sijastaan palkataan mieluummin nuorempia, huomauttaa senioriliiton puheenjohtaja Anneli Taina.  Mikäli tavoitteena on, että yhä useampi suomalainen työskentelee ainakin 70-ikävuoteen asti, meidän pitää arvostaa iäkkäämmän väestön antamaa työpanosta ja kokemusta, mainitsee Taina.

Tuoreimpien tutkimusten mukaan seniori-ikäiset haluavat eläkkeelle jäätyään työskennellä esimerkiksi osa-aikaisessa työsuhteessa. On myös työtehtäviä, joissa eläkeläinen voi toimia nuoremman työparina ja näin jakaa työssä saatua kokemusta ja hiljaista tietoa eteenpäin, mainitsee Taina. Joustavat työmarkkinat ja oikeudenmukainen verotus lisäävät eläkeläisten halua jatkaa työelämässä kasvavan arvostuksen lisäksi.

Myös liian tiukka byrokratia vaikeuttaa työssä jatkamista. Joissakin työtehtävissä työn tekemiseen liittyvä koulutus ja luvat vanhenevat melko pian eläkkeelle siirtymisen jälkeen. Esimerkiksi eläkkeellä oleva hoitaja, joka jatkaa osa-aikaisesti työssä, ei voi saada täydentävää koulutusta työn puolesta kaikilla alueilla Suomessa. Myös lupien uudistamisesta tulee neuvotella työnantajan kanssa.

Käytännöt tulisikin yhdenmukaistaa kaikkialla Suomessa niin, että myös eläkeikäisellä työntekijällä on mahdollisuus saada tarvittava lisäkoulutus ja uusia työtehtävän hoitamiseen liittyvät luvat. Työvoimapulaa potevilla aloilla, kuten hoiva-ala, on työnantajan etu, jos työkykyisellä eläkeläisellä on valmiudet ja päivitetty osaaminen jatkaa työtehtävissä, silloin kun siihen on tarve, toteaa puheenjohtaja Taina.

 

Lisätietoja:

puheenjohtaja Anneli Taina, anneli.taina@senioriliitto.fi, 0400 852 626 

toiminnanjohtaja Maarit Kuikka, maarit.kuikka@senioriliitto.fi, 040 580 2494