Senioriliitto kannattaa sote-valinnanvapautta

Senioriliitto kannattaa sote-valinnanvapautta

Kansallinen senioriliitto ry katsoo, että hallituksen esitys sote-palveluiden valinnanvapaudesta tuo ikääntyneen väestön kannalta tervetulleen uudistuksen.

Kansallinen senioriliitto ry

Julkilausuma 15.3.2018                                                                                                  

Seniorit kannattavat sote-valinnanvapautta

Kansallinen senioriliitto ry katsoo, että hallituksen esitys sote-palveluiden valinnanvapaudesta tuo ikääntyneen väestön kannalta tervetulleen uudistuksen.

Senioriliiton mukaan se, että valinnanvapaus toteutuu laajasti perustasolla ja soveltuvin osin erikoistasolla, parantaa nimenomaan paljon terveyspalveluita käyttävien eläkeläisten asemaa.

Asiakasseteli ja ns. henkilökohtainen budjetti muuttavat seniorit päätöksenteon kohteesta päätöksentekijäksi.

Valinnanvapaus mahdollistaa sen, että ikääntyneet voivat jatkossa itse päättää nykyistä laajemmin, minkä yrityksen tai yhteisön tuottamia palveluita he käyttävät. Senioriliitto pitää myönteisenä myös sitä, että suomalaiset pk-yritykset pääsevät mukaan tarjoamaan palveluitaan. 

Kansallinen senioriliitto esittää maakuntalakiin muutosta siten, että maakunnille jäisi itsenäinen valta päättää vanhusneuvostojen kokoonpanosta ja jäsenmäärästä. Lakiesityksen mukaan jokainen kunta saisi yhden edustajan maakunnan vanhusneuvostoon. Senioriliitto korostaa sitä, että vanhusneuvostoille on turvattava riittävät vaikutusmahdollisuudet.

Lisätietoja:

Kansallinen senioriliitto ry

Puheenjohtaja Anneli Taina, puhelin 0400 852 626

Toiminnanjohtaja Matti Niiranen, puhelin 040 501 9192