Senioriliitto lausui hoitotakuusta

Senioriliitto lausui hoitotakuusta

Lausunnossaan 14.9.2023 senioriliitto toteaa pitävänsä epärealistisena sitä, että hyvinvointialueet pystyvät toteuttamaan seitsemän päivän kiireettömän hoitoon pääsyn marraskuusta 2024 alkaen. Jo 1.9.2023 voimaan astuneen lain noudattaminen (14 vuorokautta) on haasteellista.

”Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee hallituksen esitystä, jossa ehdotetaan, että seitsemän vuorokauden hoitoon pääsyn enimmäisajasta (voimaan 1.11.2024) kiireettömässä perusterveydenhuollon sairaanhoidossa luovutaan, ja hoitoon pääsyn enimmäisajaksi toistaiseksi voimassa olevassa lainsäädännössä säädetään 14 vuorokautta 1.9.2023 voimaan tulevaa väliaikaista lainsäädäntöä vastaavasti.”

Senioriliitto vaatii lausunnossaan, että hallituskauden aikana toteutetaan sellaisia uudistuksia, jotka voivat mahdollistaa seitsemän päivän hoitotakuun säätämisen lähivuosien aikana. Liitto esittää lausunnossaan keinoja, joilla seitsemän vuorokauden hoitotakuuta voidaan tavoitella.

  • Tuotetaan enemmän laadukkaita sote-palveluita julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin kumppanuuksilla.
  • Kela-korvausjärjestelmä on turvattava ja sitä on kehitettävä tukemaan yksilön mahdollisuuksia valita vapaasti, mistä hän hankkii terveyspalvelut. Samalla voidaan nykyistä paremmin varmistaa hoitotakuun toteutuminen sekä riittävä ja oikea-aikainen hoito.
  • Terveydenhuollon organisaation toimintatapoja on muutettava tehokkaammiksi esimerkiksi purkamalla hoidolta aikaa vievää byrokratiaa. Sosiaali- ja terveyssektorin johtaminen on perustuttava tutkittuun tietoon. Näiden toimenpiteiden rinnalla tarvitaan uusi työperäinen maahanmuutto-ohjelma, jolla varmistetaan riittävä työvoima sote-sektorille 2030-luvulla.

Lue liiton lausunto kokonaisuudessaan täältä.