Senioriliitto lausui sairausvakuutuslain 5 luvun 8 §:n muuttamisesta

Senioriliitto lausui sairausvakuutuslain 5 luvun 8 §:n muuttamisesta

Senioriliiton mielestä hallituksen esitys sairausvakuutuslain 5 luvun 8 §:n muuttamisesta on tervetullut helpotus voimassa olevaan lakiin. Joka tapauksessa lääkehankintojen omavastuu nousee vuoden 2024 alussa nykyisestä 592,16 eurosta 619,39 euroon.

Mikäli eduskunta ei tekisi muutosta sairasvakuutuslakiin, nousisi omavastuu ensi vuonna 667,87 euroon. Omavastuun laskennallinen lähtötaso olisi liiton mielestä voinut olla ehdotettua alhaisempikin.

Lausunnossaan senioriliitto muistutti, että lääkekustannukset ovat yleisempiä vanhemmissa ikäluokissa. Korkean inflaation aikana kustannukset ovat kokonaisuudessaan nousseet, minkä vuoksi indeksitarkistuksia ei pitäisi tehdä poikkeavissa talousolosuhteissa.

Liitto toivoo, että hallitusohjelman kirjaus lääkekorvausten omavastuun jakamisesta osiin voidaan toteuttaa pian.

Lue kokonaisuudessaan liiton lausunto (13.9.2023) täältä.