Senioriliitto lausui sosiaali- ja terveysalan yhdistysten ja säätiöiden rahoituksesta

Senioriliitto lausui sosiaali- ja terveysalan yhdistysten ja säätiöiden rahoituksesta

Senioriliitto teki useita parannusehdotuksia sosiaali- ja terveysministeriössä valmisteilla olevaan asetukseen koskien sosiaali- ja terveysalan yhdistysten ja säätiöiden rahoitusta. Liitto esittää, että varakkaaksi luokiteltujen järjestöjen kriteeristöä järkevöitetään.

Uusi järjestöjen ja säätiöiden rahoitusta koskeva asetus tulee voimaan 1.1.2024. Sosiaali- ja terveysministeriö myöntää avustukset pohjautuen Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) valmistelemaan avustusehdotukseen.

Lausunnossaan 7.9.2023 liitto yhtyi monessa kohdassa SOSTEn lausunnossaan esittämään kritiikkiin. Järjestöjen avustukseen vaikuttaa se, luokitteleeko STEA järjestön varakkaaksi. Senioriliitto on samaa mieltä SOSTEn kanssa siitä, että varallisuuskriteereiden on oltava täsmälliset ja sovellettavissa kaikkiin tapauksiin.

Liitto esittää, että varakkaan järjestön määritelmän lähtökohtana on oltava sijoitetun pääoman konkreettinen vuosittainen toimintaan tuloutettu nettotuotto, eikä nettovarallisuus.

Liitto esittää samaiseen asetuksen pykälään (4 §) lisäystä, jonka mukaan STEAlla on oltava automaattinen velvoite toimittaa varakkaaksi määrittelemilleen järjestöille laskelmat, joihin päätös varakkaan järjestön asemasta perustuu.

Lue senioriliiton lausunto kokonaisuudessaan klikkaamalla tästä.