Senioriliitto selvitti: Huoli sote-palveluiden saatavuudesta on suuri!

Senioriliitto selvitti: Huoli sote-palveluiden saatavuudesta on suuri!

Kansallisen senioriliiton edunvalvontakysely paljastaa ikäihmisten suuren huolen sote-palveluiden resursseista ja määrärahojen riittävyydestä. Peräti 92 % kyselyyn vastanneista on väitteestä täysin tai osin samaa mieltä.

Vain 15 % vastaajista kokee sote-palveluiden saavutettavuuden parantuneen hyvinvointialueuudistuksen myötä. Kuvaavaa on myös se, että peräti yksi kolmasosa vastaajista valitsi vaihtoehdon ei osaa sanoa.

Tilanne on huolestuttava, toteaa senioriliiton puheenjohtaja Kari Kantalainen. Ikääntyneiden keskuudessa terveyspalvelujen saatavuus ja pitkät jonotusajat koetaan kansalaisten yhdenvertaisuuden kannalta erityisen ongelmallisina. Eriarvoisuus korostuu siinä, että työterveyshuolto hoitaa työssä käyvän väestön terveyspalvelut käytännössä ilman jonoja. Ei tunnu oikeudenmukaiselta, että eläkeläiset, lapset ja muut työterveyshuollon ulkopuolella olevat joutuvat sote-uudistuksen maksumiehiksi, hän jyrähtää. Voidaan oikeutetusti kysyä, onko sote-uudistuksella saavutettu keskeisintä tavoitetta: hillitä kustannusten nousu ja turvata laadukkaat terveydenhuollon palvelut kansalaisille.

Sote-palveluiden rahoitus- ja resurssihaasteiden ratkaisemiseen tarvitaan useita korjausliikkeitä. Veroja kiristämällä ja jatkuvalla lisävelalla ei voida pidemmän päälle ratkaista hyvinvointialueiden rahoitusta ja resurssipulaa, painottaa puheenjohtaja Kantalainen.

Ratkaisuksi senioriliitto ehdottaa sote-palveluiden tuottavuuden tehostamista, hallinto-organisaation tiivistämistä sekä monituottajamallin laajentamista. Monituottajamallissa julkisen sektorin lisäksi palveluita tuottavat yritykset ja järjestöt.  

Yksi senioriliiton korostamista vaihtoehdoista on panostaminen ennaltaehkäiseviin toimiin. Ennaltaehkäisyä voidaan toteuttaa hyvin laaja-alaisesti ja poikkihallinnollisesti, muistuttaa Kantalainen. Esimerkiksi kotona asumista on taloudellisesti kannattavampaa tukea siellä, missä asumistiheys on tiiviimpää. Yhteisölliset asumisratkaisut edistävät senioreiden hyvinvointia, viihtymistä ja vähentävät näin sote-palveluiden tarvetta, muistuttaa Kantalainen.

Myös liikunnalla on erityisen merkittävä rooli hyvinvoinnin edistäjänä. Tuoreen tutkimuksen mukaan vähäisen liikunnan ja paikallaan olon kustannukset ovat suoraan ja välillisesti yhteiskunnalle peräti 4,7 miljardia euroa vuodessa (UKK-instituutti 2022).

Eläkeläisjärjestöt tarjoavat seniorikansalaisille monipuolista ja aktiivista toimintaa ja ylläpitävät seniorikansalaisten hyvinvointia. Eläkeläisjärjestöjen yhteiskunnalta saamat eurot tulevat moninkertaisena hyötynä takaisin, toteaa senioriliiton puheenjohtaja Kantalainen.

Senioriliiton edunvalvontakyselyyn vastasi 4 020 henkilöä alle 60-vuotiaista yli 91-vuotiaisiin aikavälillä 28.8. – 12.9.2023. Kyselyssä tutkittiin mm. sote-palveluja, seniorikansalaisten arvostusta ja eläkejärjestelmää.

Lisätietoja antavat:

Kari Kantalainen
puheenjohtaja
0501852
kari.kantalainen@senioriliitto.fi 

Maarit Kuikka
toiminnanjohtaja
040 580 2494
maarit.kuikka@senioriliitto.fi

Kannanoton päivämäärä 27.10.2023