Senioriliitto vaatii lisää valinnanvapautta sote-palveluihin

Senioriliitto vaatii lisää valinnanvapautta sote-palveluihin

Kansallinen senioriliitto ei hyväksy hallituksen esittämää 22 sote-maakunnan, eli hyvinvointialueen mallia. Pienimmillä maakunnilla ei ole resursseja turvata alueensa asukkaiden sote-palveluita. Riskinä on eriarvoisuuden kasvu Suomen eri alueiden välillä ja ikäihmisten palvelujen heikkeneminen kaikkialla maassa.

Kansallinen senioriliitto ry katsoo, että sote-uudistuksen painotuksen on oltava valinnanvapauden lisäämisessä, sote-palveluiden integraatiossa, laadun parantamisessa ja nopeassa hoitoon pääsyssä. Eduskunnan on tehtävä näiden tavoitteiden mukaisia täsmennyksiä sote-lakiesityksiin.

Senioriliitto kannattaa sote-palveluiden kehittämisessä monituottajamallia, jossa julkinen, yksityinen ja kolmas sektori tuottavat palveluja. Alueilla pitää olla mahdollisuus hyödyntää kaikkien toimijoiden osaamista.

Lisäämällä valinnanvapautta ikääntyneet saisivat nykyistä paremmat mahdollisuudet itse päättää, minkä toimijan, yrityksen tai yhteisön tuottamia palveluja he haluavat käyttää. Samalla kilpailu palvelun laadulla vahvistuu. Palveluseteleiden ja henkilökohtaisen budjetin käyttöä tulee kunnissa edelleen lisätä valinnanvapauden turvaamiseksi.  

Ikäihmisten palvelujen laadun ja turvallisuuden valvontaa on lisättävä kaikilla tasoilla ja valvonnan on oltava asiantuntevaa ja luotettavaa. Sanktioita vanhusten huonosta kohtelusta on lisättävä.

Kansallisen senioriliiton keskeisenä tavoitteena on ikäystävällinen kotikunta. Seniorien hyvinvoinnin näkökulma tulee olla esillä päätettäessä esimerkiksi kunnan taloudesta, sosiaali- ja terveyspalveluista, asumisesta, asuinympäristöstä, kaavoituksesta ja liikenteestä.

Kansallinen senioriliitto ry kannustaa kaikkia ikääntyneitä käyttämään äänioikeuttaan ja tukemaan ehdokkaita, jotka ajavat seniorien asioita.

 

Kansallinen senioriliitto ry

Hallitus

 

Lisätietoja:

Kansallinen senioriliitto ry

Anneli Taina, puheenjohtaja, puhelin 0400 852 626

Matti Niiranen, toiminnanjohtaja, puhelin 040 501 919