Senioriliitto: Verotus oikeudenmukaiseksi

Senioriliitto: Verotus oikeudenmukaiseksi

Kansallinen senioriliitto ry vaatii, että kansaneläkeindeksiin vuonna 2017 tehty leikkaus ja indeksin jäädyttäminen perutaan vuonna 2019. Eläkeindeksin leikkaus ja jäädytys ovat heikentäneet pienituloisten ja perusturvan varassa elävien ikääntyneiden toimeentuloa.

Kansallinen senioriliitto ry

Liiton hallituksen kannanotto 20.9.2018

Eläkkeiden verotuksen on oltava oikeudenmukaista

Kansallinen senioriliitto ry vaatii, että kansaneläkeindeksiin vuonna 2017 tehty leikkaus ja indeksin jäädyttäminen perutaan vuonna 2019. Eläkeindeksin leikkaus ja jäädytys ovat heikentäneet pienituloisten ja perusturvan varassa elävien ikääntyneiden toimeentuloa.

Erityisen huonossa asemassa ovat yksin asuvat eläkeläiset.  Kansaneläke yhdessä takuueläkkeen kanssa on 775 euroa kuukaudessa. Sillä tulee toimeen vain hyvin heikosti.

Senioriliitto pitää myönteisenä sitä, että vuonna 2019 ollaan eläkkeiden indeksitarkistuksen lisäksi keventämässä eläketulon verotusta 30 miljoonalla eurolla. Tämä summa menee kunnallisverotuksen ja valtionverotuksen eläketulovähennyksen kautta eläkkeensaajille. Lisäksi kunnallisverotuksen perusvähennyksen (60 miljoonaa euroa) lisäämisestä noin puolet kohdistuu pienituloisille eläkeläisille. Nämä toimet ovat senioriliiton mielestä oikeansuuntaisia, mutta riittämättömiä.

Kansallinen senioriliitto vaatii, että eläkkeensaajien verotus ei saa olla palkkatulon verotusta ankarampaa. Eläketulon lisävero, niin kutsuttu raippavero on epäoikeudenmukainen ja ikärasismin luontoinen. Tätä eläketulon lisäveroa peritään 47 000 euroa ylittävästä eläketulosta 5,85 % ja sen tuotto on arviolta noin 68 miljoona euroa vuonna 2019.

 

Lisätietoja:

Kansallinen senioriliitto ry

Puheenjohtaja Anneli Taina, puhelin 0400 852 626

Toiminnanjohtaja Matti Niiranen, puhelin 040 501 9192