Onko ikärasismi totta?

Onko ikärasismi totta?

13.10.2016

IKÄRASISMI on EETU ry:n tutkimuksen mukaan Suomessa vahva ilmiö.

Peräti kolme ikääntynyttä neljästä (75 %) kokee tulleensa kohdelluksi toisen luokan kansalaisena. Käytännössä yhtä monen (72 %) mielestä yhteiskuntaamme sisältyy paljon ikään perustuvaa syrjintää.

Kaksi kolmesta (67 %) puolestaan toteaa, että nykyisin ihannoidaan liiaksi nuoruutta.

Jopa 70 prosenttia vastaajista arvelee, että vanhempia ihmisiä pidetään enemmänkin kulueränä kuin voimavarana. Kun väitettiin, että eläkeläisten edut otetaan liian voimakkaasti huomioon päätöksenteossa, peräti neljä ikäihmistä viidestä (80 %) totesi, ettei asia ole niin.

TNS Gallupin tutkimusjohtaja Sakari Nurmelan mukaan myös nuoret kokevat, että nuoruutta ihannoidaan liikaa.  Samaan aikaan toteutetun, koko väestöön kohdistuneen tutkimuksen perusteella myös nuoremmat pitävät ikään kohdistuvaa syrjintää faktana.

Edellä lueteltujen tutkimustulosten mukaan Kansallisella senioriliitolla ja senioriyhdistyksillä on vielä todella paljon tekemistä. Eikä tekeminen lopu: seniorikansalaisten määrä on lisääntymään päin!

YHDYSVALTAIN PRESIDENTIVAALIEN loppusuoralla on kaksi senioria. Hillary Clinton täyttää 69 vuotta lokakuun 26. päivä 2016. Donald Trump vietti kesäkuussa 70-vuotisjuhliaan.

Maailman johtava suurvalta on saamassa jälleen varttuneemman presidentin. Mielenkiintoinen ilmiö maassa, josta nuoruuden yli-ihannoinnin voisi melkeinpä sanoa olevan kotoisin.

Viimeksi noin 70-vuotiaana Yhdysvaltain presidentin työt aloitti Ronald Reagan ja hänen kautensa osoittautui ainakin maailmanpolitiikassa kiistatta menestykseksi. Neuvostoliitto kaatui ja länsi voitti kylmän sodan.

Suomessakin on useita esimerkkejä vahvoista vanhemmista presidenteistä ja muista valtiomiehistä. Mannerheim, Paasikivi ja Kekkonen osoittivat, että iäkkäänä voi olla isänmaalleen hyödyksi kaikkein korkeimmallakin päättäjätasolla.

Miksi seniorit eivät siis vaikuttaisi meilläkin valtakunnan politiikassa – paikallisesta ja alueellisesta tasosta puhumattakaan!