Lisää valinnanvapautta erityisesti senioreille

Lisää valinnanvapautta erityisesti senioreille

18.12.2017

PÄÄTTÄJIEN TAVOITE ON SE, että mahdollisimman moni ikääntynyt voisi asua omassa kodissaan jopa elämänsä loppuun asti. Sitä samaa toivoo toki myös valtaosa suomalaisista. Kotona asuminen onkin lisääntynyt, mutta se on tuonut mukanaan uusia haasteita.

Esimerkiksi iäkkäiden kotipalveluiden laatu ja määrä eivät ole pysyneet kehityksen vauhdissa mukana toivotulla tavalla.

Noin puolet 75 vuotta täyttäneistä suomalaisista asuu kodissaan yksin. Moni heistä kaipaa parempia kotipalveluita ja vielä useammalla on yksinäisyyden ja turvattomuuden tuntemuksia.

IKÄÄNTYNEIDEN ASUMISOLOJEN KEHITTÄMISEEN kiinnitetään erinomaisella tavalla huomio ympäristöministeriön koordinoimassa ohjelmassa, jota tehtiin vuosina 2013-2017. Ohjelmalla pyritään vaikuttamaan sekä ikääntyneiden ihmisten, järjestöjen, kuntien että asunto- ja rakennusalan toimintaan.

Olemassa olevaa asuntokantaa on korjattava ja palveluasumista on kehitettävä samalla kun parannetaan asuinympäristöä. Ikääntyneiden kansalaisten määrän lisääntyessä, heidän asumisolojensa parantamiseksi on tehtävä valtavasti töitä.

KANSALLINEN SENIORILIITTO ON OTTANUT kantaa sote-uudistuksen valinnanvapauteen. Senioriliitto pitää valinnanvapauden lisäämistä erittäin myönteisenä ja kannatettavana asiana.

Valinnanvapauden lisääminen sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinnassa tulee koskea erityisesti ikääntyneitä ihmisiä. Monet työssäkäyväthän nauttivat jo nyt yksityisistä terveyspalveluista osana työterveyshuoltoa.

Uuden järjestelmän yksityiskohtia aikanaan hiottaessa on kiinnitettävä erityishuomio siihen, että myös ikääntyneet voivat jatkossa itse päättää nykyistä laajemmin, minkä yrityksen tai yhteisön tuottamia palveluita he käyttävät. Myös yksinyrittäjien pääsy sote-markkinoille on turvattava asiakassetelijärjestelmässä.

Valinnanvapauslainsäädännön ensisijainen tarkoitus ei saa senioriliiton mukaan olla säästöt, vaan hoidon laadun ja saavutettavuuden parantaminen. On erittäin tärkeää, että ikääntyneet saavat tulevaisuudessa nykyistä nopeammin ja parempia terveydenhuollon peruspalveluita. Sairauksien ennaltaehkäiseminen tuo säästöjä hoitojen kustannuksiin.

IKÄÄNTYNEIDEN TERVEYDEN EDISTÄMINEN sujuu todennäköisesti kustannustehokkaimmin yleishyödyllisten järjestöjen tekemänä. Yhteiskunnan kokonaisedun kannalta onkin järkevää tukea sekä rahallisesti että muilla keinoilla eläkeläisten järjestötoimintaa sekä paikallisella, alueellisella että valtakunnallisella tasolla.

Eläkeläisjärjestöjen paikalliset yhdistykset voivat toteuttaa kunnissa yksinäisyyttä ja sairauksia ennaltaehkäisevää toimintaa erittäin kustannustehokkaasti ja tukea samalla merkittävällä tavalla seniorien turvallisuutta ja sosiaalista hyvinvointia. Kansallinen senioriliitto ja sen 180 jäsenyhdistystä tekevät osaltaan juuri tällä sektorilla valtavasti arvokasta työtä – myös jos tehdyn vapaaehtoistyön rahallinen arvo laskettaisiin.

KANSALLISELLA SENIORILIITOLLA ON EDESSÄÄN vilkas toimintavuosi 2018.

Liiton jäsenmäärä kasvoi vuoden 2017 kuluessa selvästi ja paikallisia senioriyhdistyksiäkin perustettiin neljä lisää. Jäsenhankintakampanjaa on tarkoitus jatkaa myös vuonna 2018. Mitä enemmän senioritoiminnassa on väkeä, sitä tehokkaammin kykenemme ehkäisemään mm. yksinäisyyttä ja siitä aiheutuvia ongelmia seniorien keskuudessa.

Kun kevät on lopuillaan ja kesä jo ovella, seniorit täyttävät Silja Europan ja lähtevät nauttimaan Itämeren lämpimistä tuulista.

Ensi kesänä senioriliitto on mukana ensi kerran SuomiAreenalla Porissa. Osallistumme keskustelutilaisuuden järjestämiseen yhdessä Superin ja Suvannon kanssa ja esittelemme toimintaamme Porin senioriyhdistyksemme avustuksella.

Vuonna 2018 uudistetaan myös liiton kotisivut ja jäsenrekisterijärjestelmä sekä syvennetään toimintaa sosiaalisessa mediassa. Senioritoiminnan on pysyttävä mukana ajan hengessä ja vastattava uuden ajan haasteisiin.

Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta!

Matti Niiranen

päätoimittaja

toiminnanjohtaja