Rovaniemellä viitoitettiin  senioriliiton toimintaa kolmivuotiskaudelle 2017-20

Rovaniemellä viitoitettiin senioriliiton toimintaa kolmivuotiskaudelle 2017-20

28.8.2017

KANSALLISEN SENIORILIITON jäsenyhdistysten toiminta käynnistyi jälleen täydelle teholle elokuun puolivälin jälkeen. Takana on ihana Suomen suvi ja edessä vilkkaan harrastustoiminnan sekä edunvalvontatyön täyteinen syksy.

Kesäkuussa pidettiin järjestömme liittokokous, jossa tehtiin henkilövalintoja ja vedettiin linjoja tulevalle kolmivuotiskaudelle.

ROVANIEMELLÄ 16.-18.6.2017 kokoontuneet seniorit valitsivat liiton puheenjohtajiston, jonka toimikausi alkoi heti. Rovaniemellä valittiin myös liiton valtuuston jäsenet. He valitsevat tänä syksynä vuoden 2018 alussa työnsä aloittavan hallituksen muut jäsenet.

Kansallisen senioriliiton uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Anneli Taina Tampereelta ja varapuheenjohtajiksi Aila Harjanne Turun kansallisista senioreista sekä Risto Löppönen Juvan senioreista. Liiton valtuuston puheenjohtajaksi tuli valituksi Leena Jääskeläinen Rovaniemen kansallisista senioreista.

LIITTOKOKOUSJÄRJESTELYT sujuivat todella hienosti. Suuri kiitos siitä kuuluu senioriliiton Lapin piirille ja sen aktiivisille jäsenille.

Seuraava Kansallinen senioriliitto ry:n sääntömääräinen liittokokous järjestetään kesällä 2020 Savonlinnassa.

Valmistelutyöt aloitetaan jo tänä syksynä, mikä kuvastaa hyvin prosessin vaativuutta. Vuoden 2020 liittokokouksen järjestävä piiri on Etelä-Savon kansallinen senioripiiri ry. Toivotan jo nyt menestystä savolaisille!

ROVANIEMEN LIITTOKOKOUKSESSA jaettiin myös kiitosta ja kunniaa niille, joille se kuuluu.

Liittokokous kutsui kansallisen senioriliiton kunniajäseniksi liiton toimintaan keskeisesti vaikuttaneet ja liiton puolesta erityisen ansiokkaasti toimineet liiton puheenjohtajina toimineet, Jouni Mykkäsen Tapiolan kansallisista senioreista ja Tapani Mörttisen Kärkölän kansallisista senioreista. Liittokokous hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Liittohallituksen myöntämiä kultaisia ansiomerkkejä kokouksessa jaettiin neljä. Merkin saivat ansaitusti ja suurin aplodein Aila Harjanne, Leena Jääskeläinen, Leena Tiittala ja Eila Virkajärvi,  

Senioriliiton kultainen ansiomerkki on myönnetty myös ministeri Paula Risikolle, joka on pitkään tehnyt hyvää yhteistyötä liittomme kanssa.

Lämpimät onnittelut kaikille tunnustuksen saaneille!

LIITTOKOKOUKSEN TÄRKEIMPIÄ päätöksiä henkilövalintojen ohella oli Toiminnan suuntaviivat 2017-20 –asiakirjan hyväksyminen. Kyseinen asiakirja ohjaa ”isossa kuvassa” liiton toimintaa seuraavat vuodet ja sen pohjalle laaditaan tulevina kolmena vuotena tarkemmat toimintasuunnitelmat.

Senioriliitolla on jäsenyhdistyksiään kohtaan nimenomaisesti palvelutehtävä. Liiton johdossa ja toimistolla tämä palvelutehtävä on pidettävä jatkuvasti mielessä kristallinkirkkaana. Avustamme, tuemme ja neuvomme parhaamme mukaan paikallisia senioriyhdistyksiä ja piirijärjestöjä sekä niiden toimijoita.

Tehtäviimme kuuluu jatkuva seniorien yhteenkuuluvuuden tunteen ja yhteisöllisyyden vahvistaminen. Tehokas ja monipuolinen yhteisöviestintä on tässä työssämme keskeinen toiminta-alue.

Tulevina vuosina tämä tarkoittaa käytännössä myös aiempia liittokokouskausia vahvempaa otetta sähköisessä viestinnässä ja esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Sitä symbolisoi oivallisesti liiton tulevan kolmivuotiakauden 2017-20 teema: ”Seniorit nettiajassa”.

Liiton tärkeimpiin toiminta-alueisiin kuuluu myös edunvalvontatyö, jonka tarkoituksena on vahvistaa ikääntyvien ihmisten sosiaalista turvallisuutta ja hyvinvointia sekä valvoa eläkeläisten ja ikääntyneiden oikeuksien toteutumista.

Toiminnan suuntaviivat 2017-20 -asiakirjan mukaisesti liittokokouskaudella 2017-20 senioriliitto nostaa edelleen valmiuttaan tehdä aiempaa laaja-alaisempaa auttamistyötä. Tavoitteena on, että senioripiirit ja -yhdistykset vahvistavat jo vakiintuneita auttamisen muotojaan ja kehittävät uusia toimintamuotoja. 

 

Matti Niiranen

päätoimittaja
toiminnanjohtaja