Valintoja ja vaaleja

Valintoja ja vaaleja

24.3.2017

HENKILÖVALINNAT PUHUTTAVAT senioriliiton liittokokousta Rovaniemellä. Arviolta yli 200 varsinaista liittokokousedustajaa kokoontuu Rovaniemelle kesäkuun 16.-18. päivä 2017 valitsemaan senioriliitolle uuden puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat sekä liittovaltuuston puheenjohtajan. Lisäksi valitaan uusi liittovaltuusto.

Pirkanmaan kansallinen senioripiiri on asettanut liiton puheenjohtajaehdokkaaksi entisen ministerin ja maaherran, Anneli Tainan. Tukea Taina on saanut laajalti koko Suomesta. Muita ehdokkaita liiton puheenjohtajaksi ei ole asetettu.

Liiton varapuheenjohtajaksi, eli hallituksen varapuheenjohtajaksi on ehdolla peräti viisi henkilöä. He ovat Aila Harjanne Turusta, Risto Löpponen Juvalta, Heikki Palola Petäjävedeltä, Pekka Rasku Ähtäristä ja Liisa Simovaara Mäntsälästä.

Liiton valtuuston puheenjohtajuudesta on myös tulossa äänestys. Puheenjohtajaehdokkaita ovat Leena Jääskeläinen Rovaniemeltä, Marjatta Nykänen Kouvolasta ja Olli Männikkö Espoosta.

 

KUNTAVAALIT JÄRJESTETÄÄN 9.4.2017.  Senioriväestön kannalta vaalien keskeisiä teemoja ovat mm. omaishoitajien aseman parantaminen, kotona asumisen tukeminen, esteetön rakentaminen ja terveydenhuollon lähipalvelut.

Omaishoitajille ja heidän hoidettavilleen on turvattava vähintäänkin lakisääteiset palvelut, kuten omaishoidon palkkio, vapaapäivät kuukausittain ja tarvittava sijaishoito. Sijaishoitoa tulee kehittää niin, että omaishoitaja voi tosiasiallisesti jättää omaisensa turvallisin mielin hoitoon ja levätä.

Kotona asumisen tukemisen ohella on huolehdittava tarpeellisten ja hyvälaatuisten asumis- ja laitospalvelujen tarjonnasta ja niihin liittyvistä hoiva- ja hoitopalveluista.

Äänestäkää ehdokkaita, jotka lupaavat hoitaa senioreiden asioita!

 

MAAKUNTAVAALIT OVAT PIAN kuntavaalien jälkeen tammikuussa 2018. Sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät maakuntien vastuulle vuonna 2019. Siihen asti kunnat kuitenkin järjestävät kansalaisten peruspalvelut.

Sekä kunta- että maakuntavaaleissa puhuttaa sote-uudistuksen valinnanvapaus.

Soten valinnanvapauden ydin on taata parempaa hoitoon pääsyä ja parempaa palvelujen laatua. Tavoitteena on myös tasoittaa väestön terveys- ja hyvinvointieroja ja lisätä yhdenvertaisuutta.

Valinnanvapauden lisääminen auttaisi nimenomaan eläkeläisiä ja ikääntyneitä, jotka eivät ole työterveyspalvelujen piirissä.

Kilpailun lisääntyminen on valinnanvapauden myötä selvää. Kun julkinen sektori saa rinnalleen yksityisiä ja kolmannen sektorin palvelujen tuottajia on oletettavaa, että palvelut parantuvat, nopeutuvat ja lisääntyvät.

KANSALLISEN SENIORILIITON yhdistysten jäsenenmäärä oli vuoden 2016 lopussa yhteensä 24 916. Jäsenmäärä kasvoi viime vuonna hieman, eli 85 uudella jäsenellä. Tulokseen voi olla tyytyväinen.

Suuret ikäluokat ovat nyt jääneet eläkkeelle ja jatkossa siirtyy eläkkeelle vuosittain pienempiä joukkoja. Pienikin nousu jäsenmäärässä on siis jonkinlainen saavutus.

Liiton suurimmat piirijärjestöt olivat vuonna 2016 Uusimaa (3745 jäsentä), Pirkanmaa (3184), Pohjanmaa (3004), Varsinais-Suomi (2711), Häme (2612), Helsinki (1944) ja Satakunta (1817).

Vuonna 2017 Kansallinen senioriliitto järjestää jäsenhankintakampanjan, jonka tavoitteena on saada noin 1300 jäsenen nettolisäys. Haaste on kova sekä liitolle, piireille että jokaiselle jäsenyhdistyksellemme.

 

MATTI NIIRANEN

päätoimittaja,
toiminnanjohtaja