Seniorit tarvitsevat sote-uudistusta

Seniorit tarvitsevat sote-uudistusta

26.3.2018

SIPILÄN-ORPON HALLITUS on esitellyt sote- ja maakuntauudistusta koskevat lait kokonaisuudessaan eduskunnalle. Erityisesti ikääntyneitä koskevan jättiuudistuksen kohtalo ratkeaa muutaman kuukauden kuluttua kesäkuussa.

Lakipakettien eduskuntakäsittelystä on luvassa myrskyisä. Jos lait eivät mene läpi, hallitus kaatuu ja todennäköisesti syksyllä järjestetään ennenaikaiset eduskuntavaalit.

Sote-uudistusta on tehty kuin Iisakin kirkkoa. Sitä on käsitelty jo useammalla vaalikaudella ja kaikki puolueet ovat saaneet vuoronsa yrittää ratkaisuja. Nyt asiassa on päästy jo niin pitkälle, että hallituspuolueiden rivien toivoisi säilyvän yhtenäisinä.

KANSALLISELLA SENIORILIITOLLA ON hyvin myönteinen kanta valinnanvapauden lisäämiseen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Liitto näkee, että lisääntyvä valinnanvapaus tekisi senioreista päättäjiä, sen sijaan että he olisivat sosiaali- ja terveysasioissa edelleen ohjailtavia alamaisia.

Ikääntyneet ovat terveys- ja kuntoutuspalveluiden, kotihoidon palveluiden ja kotisairaanhoidon suurin käyttäjäryhmä. Asiakasseteli ja ns. henkilökohtainen budjetti ovat heille hyvin merkittävä uudistus.

Valinnanvapaus mahdollistaa sen, että ikääntyneet voivat jatkossa itse päättää nykyistä laajemmin, minkä yrityksen tai yhteisön tuottamia palveluita he käyttävät. Senioriliitto pitää myönteisenä myös sitä, että suomalaiset pk-yritykset pääsevät mukaan tarjoamaan palveluitaan. 

MAAKUNTALAKIESITYKSEEN ON SAATAVA pieni muutos. Senioriliiton hallituksen hyväksymän julkilausuman mukaan maakunnille on jätettävä itsenäinen valta päättää vanhusneuvostojen kokoonpanosta ja jäsenmäärästä.

Eduskunnan käsittelyssä olevan lakiesityksen mukaan jokainen kunta saisi yhden edustajan maakunnan vanhusneuvostoon. Tämä paisuttaisi monessa maakunnassa neuvostot liian suuriksi ja sen myötä niiden toimintakyky todennäköisesti heikkenisi.

Hyvä olisi myös se, että maakunnalliset vanhusneuvostot koottaisiin kuntien vanhusneuvostojen, ja maakunnan alueella vaikuttavien keskeisten eläkejärjestöjen alueorganisaatioiden ja paikallisyhdistysten esittämistä henkilöistä. 

SENIOREIDEN TULEE VALMISTAUTUA myös maakuntavaaleihin. Ne järjestetään jo kuuden (6) kuukauden kuluttua, jos ja kun eduskunta hyväksyy kesäkuussa maakunta- ja sotelait. Vaalipäiväkin on jo suunniteltu. Se olisi 28.10.2018.

Maakuntavaltuustot ja sen valitsemat muut toimielimet käyttävät paljon sote-valtaa, joka koskee erityisesti eläkeläisiä ja ikääntyneitä. Sen johdosta senioriaktiivien kannattaa joko itse asettua ehdolle vaaleissa tai tukea sellaisia ehdokkaita, joiden agendalla ikääntyneiden asiat ovat keskeisellä sijalla.

SINUN MIELIPITEESI ON TÄRKEÄ Kansallisen senioriliiton ja sen jäsenyhdistysten toimintaa kehitettäessä. Täytä siis Patinan välissä saapuva liittomme jäsenkysely 2018 – mielellään netistä löytyvän sähköisen version avulla.

Tarkkaile sähköpostiasi, sillä kysely saapuu useimmille jäsenille myös sähköisenä versiona.

Vastaamalla liiton jäsenkyselyyn voit vaikuttaa asioihin. Kyselyn tuloksia käytetään monin tavoin hyödyksi, kun parannamme ja uudistamme toimintaamme.

Osa kysymyksistä ja vastauksista antaa sellaista tietoa, joka auttaa meitä edunvalvontatyömme painopisteiden asettamisessa ja esimerkiksi Patina-lehden artikkeleiden sisällön kehittämisessä. Osa kysymyksistä liittyy puolestaan suoraan järjestön konkreettisiin toimintamuotoihin ja vastaukset antavat meille tietoa jäsenistön haluamista uudistuksista.

Kysely on erittäin tärkeä senioriliiton toiminnan kehittämisessä. Vetoan sinuun, että täytät kyselyn ja palautat sen meille huhtikuun kuluessa.