Strategiaa kesän riemuksi!

Strategiaa kesän riemuksi!

6.6.2018

KANSALLINEN SENIORILIITTO RY on hyväksynyt strategian vuosille 2018-20. Päätös asiasta tehtiin liittohallituksessa tänä keväänä. Strategiaa esiteltiin ensi kerran Seniorit nettiajassa –risteilyllä.

Strategian varsinainen jalkauttaminen piireihin ja paikallisiin senioriyhdistyksiin alkaa kesäkauden mentyä ja yhdistystoiminnan jälleen käynnistyessä elokuussa.

Senioriliiton tyyppisessä laajassa kansalaisjärjestössä hyvä strategia antaa virikkeitä paikallisen tason yhdistystoiminnan uudistamiselle. Liiton asettamat strategiset päämäärät voivat toimia erinomaisena työkalupakkina oman yhdistyksen toiminnan piristämiselle.

Syksystä alkaen liiton jäsenyhdistysten aktiivien toivotaan pohtivan sitä, miten juuri omalla alueella voitaisiin soveltaa asetettuja päämääriä.

Asiaa edistäisi se, että strategian jatkojalostaminen yhdistyksen käyttöön annetaan jollekin yhdistyksen hallituksen jäsenistä kesällä pohdittavaksi! Sen lisäksi kaikki jäsenet voivat antaa palautetta suoraan senioriyhdistyksensä puheenjohtajalle strategian teemoista, joita esittelen lyhyesti seuraavissa kappaleissa.

 

SENIORILIITON TAVOITE ON strategian 2018-20 vision mukaan olla ”Suomen kiinnostavin senioritoimija”.  Rima on siis asetettu korkealle.

Liiton toiminta-ajatus on seuraavat kolme vuotta:

Antoisan ja monipuolisen senioritoiminnan mahdollistaja ja toteuttaja”.

Toiminta-ajatus alleviivaa sitä, että yhdistystoimintamme mahdollistaa uudet ja erilaiset toimintamuodot. Samassa yhdistyksessä voi ja pitää olla jokaiselle jotakin. 

Uusia toteuttajia etsitään ja heille halutaan antaa mahdollisuus toteuttaa toimintaa, joka vetää mukaan senioreita, joita ei olla aiemmin tavoitettu yhdistysten ulkopuolelta tai nykyisestä jäsenkunnasta.

 

STRATEGIA 2018-20 JAKAUTUU VIITEEN keskeiseen päämäärään. Ne ovat seuraavat:

1. Olemme edelläkävijöitä nettiasioissa

2. Vähennämme yksinäisyyttä ja autamme enemmän

3. Toimimme avoimesti ja houkuttelevasti

4. Järjestömme vahvistuu ja me-henki paranee

5. Edunvalvonta- työmme on tehokasta ja näkyvää

Näiden viiden päämäärän sisältöä ja tarkoitusta tulee nyt pohtia paikallisissa senioriyhdistyksissä ja piirijärjestöissä.

Mitä edelläkävijyys nettiasioissa tarkoittaa juuri meidän alueellamme? Mitkä ovat esimerkiksi ne kolme konkreettista digi-maailmaan ja sosiaalisen median käyttöön liittyvää tulostavoitetta, jotka haluamme paikkakunnallamme saavuttaa.

Entä miten me voimme konkreettisesti vähentää senioreiden yksinäisyyttä juuri meidän paikkakunnallamme? Ja miten me voisimme auttaa enemmän ikääntyneitä ihmisiä, jotka tukea tarvitsevat?

Päämääristä johdetut (tulos)tavoitteet on hyvä olla mahdollisimman konkreettisia, jotta niiden toteutumisen seuraaminen on sekä mahdollista että kannustavaa.