Senioreiden palvelut vaalien tärkein asia

Senioreiden palvelut vaalien tärkein asia

3.4.2019

SENIORILIITTO ON LAATINUT 10 TEESIÄ seuraavalle eduskuntakaudelle. Teesit kattavat laajasti ikääntyneiden elämänpiirin liittyvät haasteet.

Eläkeläisten heikko toimeentulo on haasteista suurimpia. Moni elää vain takuueläkkeen varassa (785 euroa kuukaudessa) ja tarvitsee lisäksi asumistukea. Kansaneläkeindeksiin vuonna 2017 tehty leikkaus ja indeksin jäädyttäminen on peruttava. Takuueläkkeeseen on saatava lisäkorotuksia. 

Senioriliitto vaatii myös raippaveron poistamista. Verotuksen on oltava oikeudenmukaista, eikä eläkeläisiä saa verottaa kovemmin kuin muita kansalaisia.

Hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuus turvataan työllä ja ahkeruudella. Sosiaaliturvaa uudistettaessa on tuettava työllisyysasteen nostoa, koska huoltosuhde heikkenee väestön ikääntyessä. Järjestelmän tulee kannustaa työn tekemiseen.

LIITTOMME MIELESTÄ SOTE-PALVELUJEN valinnanvapaus on myönteinen ja tärkeä asia senioreille.

Nykyisin seniori on sote-palvelujen käyttäjänä päätöksenteon kohde häntä itseään koskevissa asioissa. Automaattinen oletus tuntuu valitettavan usein olevan se, että vanhuksella ei ole omaa tahtoa. Tämä on väärin.

Valinnanvapaus antaa seniorille tasavertaisemmat mahdollisuudet niiden kanssa, jotka ovat työterveyspalveluiden piirissä. Palvelusetelit ja niin sanottu henkilökohtainen budjetti tekevät seniorista päätöksentekijän.

VIIMEAIKAISET SURULLISET TARINAT vanhustenhoidon vakavista laiminlyönneistä ovat järkyttäneet meitä kaikkia. Jokaiseen laiminlyöntiin vanhustenhuollossa tulee puuttua heti ja puutteista tulee seurata sanktioita.

Mikään taho ei saa tavoitella voittoa vaarantamalla ihmisten terveyttä ja turvallisuutta. Tämä koskee niin julkisia, yksityisiä kuin kolmannen sektorinkin tuottamia palveluita. Kuntien on asetettava korkeat laadulliset kriteerit vanhuspalveluille ja sekä julkisten että yksityisten tuottamia palveluita tulee valvoa tehokkaasti.

VAALIKESKUSTELUN KUUMETESSA kannattaa muistaa sekin, että vanhuspalveluita tuotetaan jo nyt valtavassa mittakaavassa yksityisten palveluntuottajien toimesta.

Hyvinvointiala HYTE ry:n mukaan vanhusten tehostetun palveluasumisen paikoista on jo nyt 20 000 yksityisen sektorin järjestämiä. Saman määrän, 20 000 paikkaa, järjestää julkinen sektori.

Hyvinvointi- ja terveysalan yksityisiä palveluntuottajia ja toimijoita on jo lähes 50 000 ja niillä on yhteensä 23 000 toimipaikkaa. Suurin osa näistä on järjestöjä sekä itsenäisiä, osaavia ja arvostettuja alojensa ammatinharjoittajia. Siis juuri niitä, joilta valinnanvapauden ja palveluseteleiden toteutuessa seniorit todennäköisesti haluavat hankkia palveluitaan.

SENIORIT OVAT VALTAVAN SUURI VOIMAVARA yhteiskunnalle. Sivistynyt yhteiskunta arvostaa seniorikansalaisten elämänkokemusta ja näkee heidät aktiivisina ja itsenäisinä yhteiskunnan toimijoina. Liittomme vaatiikin kaikenlaisen ikäsyrjinnän kitkemistä.

Meidän on toistettava kaikkialla ikääntyneen ihmisen arvostamisen ajatuksia. Arvostuksesta kasvaa kunnioitus. Se puolestaan heijastuu suoraan myös esimerkiksi sote-palveluihin.