Tutkittua tietoa 55-84-vuotiaista

Tutkittua tietoa 55-84-vuotiaista

15.5.2019

ELÄKELÄISLIITTOJEN ETUJÄRJESTÖ EETU RY:N joka kolmas vuosi julkaisema Huomisen kynnyksellä –tutkimus on jälleen ilmestynyt. Tutkimuksessa kysyttiin nyt ensimmäistä kertaa senioreiden it-osaamista ja aktiivisuutta sosiaalisessa mediassa.

Tutkimus on julkaistu kokonaisuudessaan myös senioriliiton nettisivuilla: www.senioriliitto.fi > edunvalvonta.

HUOMISEN KYNNYKSELLÄ 2019  -tutkimuksen mukaan eläkeläisjärjestöjen jäsenilleen tarjoamista eduista tärkein on tiedon saaminen eläkeläisiä koskevista asioista (46 %).

Toiseksi tärkein ”etu” on yllättäen järjestöjen tekemä edunvalvontatyö ja vaikuttaminen eritasoiseen päätöksentekoon (37 %). Tämä tulos on linjassa sen kanssa, että eläkeläisjärjestöjen tulee vastaajien mielestä vaikuttaa esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluiden turvaamiseen.

Varsinaiset jäsenedut ja jäsenpalvelut (25%) ovat tärkeyslistalla vasta edunvalvonta- ja neuvonta-asioiden asioiden jälkeen.

KANSALLISELLE SENIORILIITOLLE EDELLÄ MAINITUT tutkimustulokset ovat haaste. Meidän on kyettävä vastaamaan senioreiden toiveisiin nyt ja tulevina vuosina.

Olemme jo tehostaneet edunvalvontatyötämme viimeisen vuoden aikana. Lisäksi meneillään oleva Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n puheenjohtajavuosi antaa meille lisää vauhtia jatkaa aktiivisempaa vaikuttamista myös tulevina vuosina.

Eläkeläisjärjestöt ovat nuoremmille senioreille enemmän edunvalvontaorganisaatioita. Etenkin Ikäryhmässä 55–59 -vuotiaat toivotaan järjestöjen vaikuttavan voimakkaammin eläkeläisten edunvalvonnassa. He toivovat myös yleisemmin järjestöiltä neuvontaa eläkeasioissa.

SENIORILIITON JÄSENET OVAT SELVÄSTI AKTIIVISEMPIA sosiaalisessa mediassa kuin ikääntyneet yleensä.

Kaikista suomalaisista 55-84-vuotiaista 38 prosenttia hyödyntää EETU ry:n Huomisen kynnyksellä –tutkimuksen mukaan omaa älylaitettaan sosiaalisen median vierailuissaan. Sovelluksista suosituin on Facebook (37 %) ja Youtube (36 %).

Viime vuonna toteutetun senioriliiton jäsentutkimuksen mukaan peräti 63%:ia jäsenistämme käyttää  sosiaalista mediaa, ainakin joskus. Suosituin on Facebook, jossa on mukana 52%. Reilu neljännes (28%) käyttää Youtubea, noin kymmenesosa Instagramia (13%) ja Twitteriä (9%).

Matti Niiranen