Riittävätkö rahat eläkkeellä?

Riittävätkö rahat eläkkeellä?

12.2.2020 FINANSSIALA RY ON TUTKINUT sitä, pitäisikö ikääntyneiden käyttää eläessään omaisuuttaan ja säästöjään omaan hyvinvointiinsa vai mieluummin jättää mahdollisimman paljon omaisuutta perinnöksi lapsilleen?

Kysymys on varsin ajankohtainen huoltosuhteen heiketessä ja Finanssiala esitti sen ikääntyneiden lapsille.

Vastaajista 90%:ia katsoi, että vanhempieni tulisi ikääntyessään käyttää omaisuuttaan ja säästöjään oman hyvinvointinsa rahoittamiseen. Vain 10%:ia katsoi, että omien vanhempieni tulisi jättää mahdollisimman paljon omaisuuttaan perinnöksi.

Tutkimusta pohtineessa seminaarissa emerita professori Marja Vaarama totesi, että iäkkäillä ihmisillä on oikeus hyvään hoitoon ja turvattuun vanhuuteen. Siihen on etsittävä sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävät ratkaisumallit. ”Mitä tavoitellaan ja mikä on mahdollista kun 2-3 sukupolven sijasta yhtä aikaa elossa on jopa 7 sukupolvea?”, pohti Vaarama.

Yhden vaihtoehdon parempiin palveluihin ikääntyneenä tarjoavat vapaaehtoiset vakuutukset.

OECD ON ANTANUT SUOMELLE tunnustusta eläkeläisten matalista tuloeroista, mikä ei tosin valitettavasti koske yrittäjiä.

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön tuoreen katsauksen mukaan 65 vuotta täyttäneiden suomalaisten tulot ovat noin 17 prosenttia pienemmät kuin koko väestön tulot. Muissa OECD-maissa tuo ero on 13 prosenttia. Suomen eläkeläisten keskinäiset tuloerot ovat kuitenkin pienemmät kuin muualla.

YRITTÄJÄN ELÄKE ON USEIN PIENI. Vaikka suomalaisen yrittäjän ansiot vastaisivat palkansaajien keskimääräistä ansiotasoa, yrittäjän eläke jää usein alhaisemmaksi. Tämä johtuu siitä, että moni yrittäjä asettaa eläkemaksujaan ajatellen eläkeyhtiölle ilmoitettavan työtulonsa vähimmäistasolle. Sen seurauksena maksut ovat aktiivivuosina pienemmät, mutta sama alhainen taso koskee aikanaan eläkettäkin.

Suomessa yrittäjän eläke jää vain 27 prosenttiin keskimääräisen palkansaajan eläkkeestä. OECD-maissa yrittäjän eläke on keskimäärin 79 prosenttia palkansaajan eläkkeestä.

Yrittäjien eläkemaksun perusteita onkin uudistettava ja tiedotusta eläkkeen kerryttämisen tärkeydestä on lisättävä. Yrittäjien eläkemaksut voisivat jatkossa perustua verotuksessa ilmoitettavien tuloihin.

Maksut ja tulevan eläkkeen määrä lasketaan yrittäjälle hänen eläkeyhtiölleen itse ilmoittaman yrittäjän työtulon mukaan. Sen alaraja on Suomessa nyt noin 7 960 euroa vuodessa. Moni yrittäjä asettaa nuukuudessaan tai rahapulassaan eläketulonsa juuri tuolle alarajalle. Seurauksena on dramaattisen pieni eläke, ja eläkeläisköyhyys, kun se ikä koittaa.