Koronatietoa ja vinkkejä arkeen senioreille

Koronatietoa ja vinkkejä arkeen senioreille

Olemme keränneet sinulle ajankohtaista tietoa karanteeni- ja poikkeusaikoja varten. Ensimmäisenä yleistietoa koronaan liittyen, toisena vinkkejä keskusteluavun löytämiseksi ja kolmanneksi vinkkejä arkeen mm. erilaisia palveluita, joiden kautta voi tilata ruokaa kotiin.

Hyvä seniori!

Olemme keränneet sinulle ajankohtaista tietoa karanteeni- ja poikkeusaikoja varten. Ensimmäisenä yleistietoa koronaan liittyen, toisena vinkkejä keskusteluavun löytämiseksi ja kolmanneksi vinkkejä arkeen mm erilaisia palveluita, joiden kautta voi tilata ruokaa kotiin.

Huomioithan että ohjeistukset saattavat muuttua nopeastikin. Seuraa viranomaisten tiedottamista!

Pysy kotona pirteänä ja ole yhteydessä lähimmäisiisi. Kerää kokoon Whatsapp -rinki tai soita yksinasuvalle ystävällesi! Nyt on tärkeää viestiä oikeaa tietoa ja pitää huolta toisistamme.

Päivitämme sivua tarpeen mukaan.
 


(Viimeisin päivitys 3.12.2020 THL:n ohjeet joulun viettoon, 26.8.2020 AVI:n tiedote, 24.8.2020 AVI:n antama määräys syyskuun kokoontumisjajoituksesta13.8.2020 THL:n maskisuositus ja Valtioneuvoston periaatepäätös kansalaisten kasvomaskien käyttöä koskevan suosituksen antamisesta, 1.8.2020  Koronavirusrajoitusten tilanne muuttuu 1.8. alkaen, 24.6.2020 Valtioneuvoston uusi ohjeistus - ikärajaan perustuvat suositukset poistuivat, 19.5.2020 THL:n uusi ohjeistus yli 70-vuotiaille,  3.4.2020 Keskon tiedote, Syökotona.fi -palvelu lisätty; 2.4.2020 SPR:n tukilinjan tiedot; 31.3.2020 Lisätty vinkkejä kehon ja mielen pitämiseksi virkenänä. 24.3.2020 Lisätty jumppaohjelinkki Vahvikkeen sivuille; 19.3.2020, STM:n tiedote ja linkki K-ryhmän listaan kaupoista joissa riskiryhmille on järjestetty mahdollisuus asioida)

 


Aluehallintovirastojen koronarajoitusten tiedotus

Seuraa oman alueesi tiedotteita aluehallintoviraston sivuilta. http://www.avi.fi/web/avi/aiheet 

 

STM:n antamat viranomaisohjeet ja päätökset koronavirustilanteessa

Tälle sivulle on koottu sosiaali- ja terveysministeriön antamat koronavirustilannetta koskevat päätökset, viranomaisohjeet ja suositukset. 
https://stm.fi/stm-ohjeet-koronavirustilanteessa

 

Ohje koronavirustartuntojen ehkäisemisestä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokoontumisten yhteydessä sekä julkisten tilojen käytössä (THL ja OKM)
https://minedu.fi/documents/1410845/22330894/Ohje+yleis%C3%B6tilaisuuksiin%2C+yleisiin+kokoontumisiin+ja+julkisten+tilojen+k%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6n.pdf/2b13eaca-ab49-9dda-3edf-65cb22fb65ac/Ohje+yleis%C3%B6tilaisuuksiin%2C+yleisiin+kokoontumisiin+ja+julkisten+tilojen+k%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6n.pdf?version=1.0&t=1589797363000 

 

ALUEHALLINTAVIRASTO: usen kysytyt kysymykset Koronavirus COVID-19

Täältä löytyy teitoa muun muassa ohjeistuksesta liittyen yleisötapahtumien järjestämiseen:
http://www.avi.fi/web/avi/usein-kysytyt-kysymykset#yleiso-elokuu


3.12.2020 THL:n ohjeet joulunajan viettoon!

https://thl.fi/fi/-/juhli-joulua-pienessa-porukassa-ja-valta-ruuhkia-listasimme-vinkkeja-turvalliseen-pyhien-viettoon?redirect=%2Ffi%2F  

 

26.8.2020 AVI:n Tiedote: Syyskuussa saa järjestää myös yli 50 hengen tapahtumia, kun niiden turvallisuus varmistetaan

24.8.2020 AVI:n antama määräys syyskuun kokoontumisjajoituksesta

AVI: "Määräyksemme syyskuun kokoontumisrajoituksista annettu

Olemme 24.8.2020 antaneet määräykset syyskuun kokoontumisrajoituksista. Syyskuussa voi järjestää yli 50 hengen tilaisuuksia rajatuissa ulko- ja sisätiloissa, jos niissä noudatetaan ohjeita turvaetäisyyksistä ja hygieniakäytännöistä. Lisätietoa: 


13.8.2020 THL suosittaa kasvomaskin käyttöä toisten suojaamiseksi – käsienpesu ja turvavälit ovat tärkeimmät keinot ehkäistä koronatartuntoja

https://thl.fi/fi/-/thl-suosittaa-kasvomaskin-kayttoa-toisten-suojaamiseksi-kasienpesu-ja-turvavalit-ovat-tarkeimmat-keinot-ehkaista-koronatartuntoja 

Valtioneuvoston periaatepäätös kansalaisten kasvomaskien käyttöä koskevan suosituksen antamisesta

https://vnk.fi/ajankohtaista/paatos?decisionId=0900908f806d178d 


1.8.2020  Koronavirusrajoitusten tilanne muuttuu 1.8. alkaen

"Koronaviruksesta johtuvia rajoituksia puretaan suunnitellusti 1.8.2020. Hallitus ja viranomaiset seuraavat tiivisti tilannetta ja tekevät tarvittaessa uusia päätöksiä.

Yleisötilaisuuksien rajoituksiin lievennys, etätyösuositus päättyy

Aluehallintovirastojen antaman määräyksen mukaisesti yli 500 henkilön yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia voi järjestää sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa, jos niissä noudatetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemisestä.

Tartuntatautilaki mahdollistaa määräysten antamisen korkeintaan yhdeksi kuukaudeksi kerrallaan. Jos epidemiologinen tilanne Suomessa muuttuu merkittävästi huonompaan suuntaan, aluehallintovirastot voivat tarvittaessa muuttaa elokuuta koskevia rajoituspäätöksiään.

Hallituksen suositus laajalle etätyön tekemiselle päättyy 1. elokuuta. Hallitus arvioi asiaa uudestaan, mikäli epidemiatilanne sitä edellyttää. "

Lue lisää täältä: https://valtioneuvosto.fi/-/10616/koronavirusrajoitusten-tilanne-muuttuu-1.8.-alkaen


Yli 70-vuotiaiden koronarajoitukset höllentyivät – Ei enää erikseen ohjeistusta senioreille, mutta yleistä halaussuositusta ei tule

Valtioneuvosto ei enää anna tiettyyn ikärajaan perustuvaa suositusta fyysisten kontaktien välttämisestä. Lähikontakteissa on kuitenkin hyvä noudattaa edelleen pidättyvää linjaa yksilöllistä harkintaa käyttäen, ottaen huomioon henkilön kokonaistilanne ja yksilölliset riskitekijät.

Lähikontaktien välttämisellä on onnistuttu suojaamaan ikääntynyttä väestöä koronavirustartunnoilta. Suosituksen käytännön toteutuksesta on kuitenkin aiheutunut hyötyjen lisäksi myös kielteisiä vaikutuksia 70 vuotta täyttäneiden henkilöiden fyysiselle, psyykkiselle ja sosiaaliselle hyvinvoinnille ja toimintakyvylle.

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos antavat tarvittaessa toimivaltansa puitteissa hygienia- ja muita ohjeita, joilla ikääntyneiden tartuntariskiä voidaan pienentää.

https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/hallitus-linjasi-neuvottelussaan-rajakysymyksista-etatyosta-ja-yli-70-vuotiaita-koskevista-suosituksista


Nyt ikääntyneiden ohjeistusta on päivitetty – Tee näin, yli 70-vuotias seniori! (19.5.2020)

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos THL on päivittänyt ohjeistustaan siitä, miten ikääntyneet voivat suojautua koronavirustartunnalta. Senioriliitto poimi ohjeet teitä varten verkkosivuilleen.

Nyt THL neuvoo myös, miten seniori voi vahvistaa hyvinvointiaan ja toimintakykyään koronatilanteessa. Hyvinvointiin vinkkejä löytyy myös liiton seniorin tietopaketista!

Varattuja lääkäriaikoja ei pidä perua ilman syytä. Kannattaa kokeilla mitä tahansa itselleen mielekästä tekemistä, muistaa ruokailla säännöllisesti ja juoda vettä riittävästi.

https://www.senioriliitto.fi/ajankohtaista/nyt-ikaantyneiden-ohjeistusta-on-paivitetty-tee-nain-yli-70-vuotias-seniori/


Karanteenia vastaavat olosuhteet

STM: Mitä yli 70-vuotiaan pitää ottaa huomioon koronavirustilanteessa? (Lisätty 19.3.2020)

Lue lisää STM:n tiedotteesta: https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/mita-yli-70-vuotiaan-pitaa-ottaa-huomioon-koronavirustilanteessa- 


"Saavatko yli 70-vuotiaat enää käydä kaupassa?

– Saa käydä kaupassa. Saa käydä apteekissa. Ja kannattaa jatkaa ulkoilua, jos on sitä harrastanut, rauhoittelee sosiaali- ja terveysministeriön Hyvinvointi- ja palveluosaston johtaja Tuija Kumpulainen.

Kumpulainen muistuttaa, että karanteeni on aina viranomaispäätös, eikä tässä ole sellaisesta kyse. Sen sijaan hallituksen toimintaohjeen kehottaa yli 70-vuotiaita välttelemään väkijoukkoja ja julkisia paikkojan mahdollisuuksien mukaan. Kyseessä ei ole suora kielto, vaan enemmänkin painava suositus."

Lue lisää Ylen jutusta: https://yle.fi/uutiset/3-11262344


Hallitus on todennut yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa poikkeusoloista. Karanteenin tarkoitus on turvata ikääntyneitä ja estää koronaviruksen tarttuminen riskiryhmiin. Yli 70 -vuotiaita velvoitetaan seuraavasti:

”Toimintaohjeena yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan (karanteenia vastaavat olosuhteet), poislukien kansanedustajat, valtiojohto ja kunnalliset luottamushenkilöt.”

Hallituksen linjauksista voit lukea lisää täältä: https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/hallitus-totesi-suomen-olevan-poikkeusoloissa-koronavirustilanteen-vuoksi

 

Varo huijareita!

Muistakaa varoa myös huijareita, jotka ovat aktivoituneet! Olkaa varovaisia niin netissä kuin arkielämässä. Mieti ennen kuin klikkaat!  Lue ajankohtainen juttu IS:n sivuilta https://www.is.fi/kotimaa/art-2000006441318.html?ref=rss ja MTV uutisten sivuilta: https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/huijarit-esiintyivat-koronavirusmittaajina-helsingissa-yrittavat-tunkeutua-sisalle-asuntoon/7762558#gs.031pfs

 

Koronatietoa:

Tilanne on vakava ja viranomaisten ohjeistukset on syytä ottaa vakavasti.

Mikäli sinulla on akuutti tarve sairaanhoidolle, tunnet olosi heikoksi tai epäilet olevasti vakavasti sairas, ole yhteydessä alueesi terveydenhuollon päivystykseen. Hätätilanteessa numeroon 112. 

Epäiletkö koronavirusta?

Nyt on käytössä koronavirustietoa sisältävä digipalvelu Omaolo. Tee tämä kysely, jos epäilet koronavirusta: https://www.omaolo.fi/palvelut/oirearviot

Sähköiseen Omaolo.fi -verkkopalveluun on avattu koronavirustaudin oirearviokysely. Koronavirustaudin oirearvio on lääkintälaitedirektiivin mukainen lääkinnällinen laite ja se on toteutettu yhteistyössä THL:n ja Kustannus Oy Duodecimin kanssa.

 

Ohjeita kansalaisille: Miten ehkäisen koronaviruksen leviämistä ja mitä teen, jos epäilen tartuntaa? (kanta.fi)

  • Jos flunssaoireesi ovat lieviä (nuha, yskä, kurkkukipu, lihassärky tai kuume) pysy rauhassa kotona, kunnes olet terve. Älä soita terveydenhuollon neuvontapuhelimiin. Näin varmistetaan, että vakavasti sairastuneet saavat hoitoa.
  • Jos yleiskuntosi heikkenee etkä pärjää kotona, soita omaan terveyskeskukseen tai terveydenhuollon päivystykseen. Osa kunnista on avannut koronaneuvontaan tarkoitettuja neuvontapuhelimia. Yhteystiedot kannattaa tarkistaa oman kunnan nettisivuilta. Voit myös soittaa Päivystysapuun, puh. 116 117.
  • Hoida lieviä oireita kotona samaan tapaan kuin tavallista flunssaa. Lepää ja nauti runsaasti nestettä.

 

Tietoa koronaviruksesta puhelinneuvonta 0295 535 535:

  • HUOM! Tietoa koronaviruksesta puhelinneuvonta tarjoaa yleistä tietoa uudesta koronaviruksesta.
  • Neuvontaa on mahdollista saada myös tekstiviestillä numerossa 050 902 0163.
  • Valtion yhteinen puhelinneuvonta on auki arkipäivisin klo 8-21 ja lauantaisin klo 9-15. Puhelinneuvonnasta ei saa terveysneuvontaa eikä ohjausta päivystyksellisissä akuuteissa oireissa.
  •  https://valtioneuvosto.fi/ajankohtaista/tietoa_koronaviruksesta_puhelinneuvonta

 

THL, ajankohtaista tietoa: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19

THL, usein kysytyt kysymykset: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/usein-kysyttya-koronaviruksesta-covid-19

THL, koronavirus selkokielellä: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19/koronavirus-covid-19-selkokielella

THL, käsienpesu- ja yskimisohje: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/infektioiden-ehkaisy-ja-torjuntaohjeita/kasienpesu-ja-yskiminen

 

Jos tarvitset tukea, keskusteluapua saa täältä:


 

Vinkkejä karanteeniin!

 

Kehon ja mielen vahvana pitäminen on erityisen tärkeää näissä poikkeusoloissa.

Tutustu ja jaa konkreettisia jumppaohjelmia sekä mielen hyvinvoinnin harjoitteita verkostoillesi https://www.ikainstituutti.fi/uutiset/pida-keho-ja-mieli-vahvana/


K-ryhmä: IKÄIHMISILLE NEUVONTA- JA PUHELINTILAUSPALVELUT AVUKSI RUOKAOSTOSTEN TEKEMISEEN

K-ryhmä on avannut uudet neuvonta- ja puhelintilauspalvelut, jotka auttavat ikäihmisiä tekemään ruokaostoksia K-ruokakaupoissa. Neuvontapuhelimessa seniorikansalaiset saavat apua ruokaostosten verkkokauppatilauksen omatoimiseen tekemiseen ja kaupoissa asiointiin. Puhelintilauspalvelussa K-ryhmän asiakaspalvelijat tekevät ruokatilauksen puhelimessa asiakkaan puolesta kotiovelle toimitettavaksi. Molemmat palvelut ovat maksullisiahttps://www.kesko.fi/media/uutiset-ja-tiedotteet/uutiset/2020/k-ryhma-avasi-ikaihmisille-neuvonta--ja-puhelintilauspalvelut-avuksi-ruokaostosten-tekemiseen/

K-ryhmä: Riskiryhmille mahdollisuus asioida K-ruokakaupoissa

Lue lista linkin takaa niistä K-ryhmän kaupoista joissa kauppias tarjoaa mahdollisuuden riskiryhmälle asioida rauahllisessa ja hiljaisessa ajankohdassa:
https://www.k-ruoka.fi/artikkelit/riskiryhmille-mahdollisuus-asioida-k-ruokakaupoissa

 


Näin voit saada ruoan kotiisi kuljetettuna:

Huomioi, että alla olevista palveluista osa on paikkakuntakohtaisia. Ne eivät välttämättä ole saatavilla kaikilla alueilla. Tarkista tilanne vierailemalle kunkin palvelun nettisivuilla.  Tilaaminen vaatii yleensä vähintään luottokortin ja/tai verkkopankkitunnukset.

Tutustu myös oman kuntasi ohjeisiin ruokahuollosta, mikäli sellaiset on julkaistu.

Muistakaa myös naapuriapu, erityisesti heille jotka eivät pääse itse kauppaan.

 


Verkkoapteekit:

Jumppaohjeita ikäihmisille:

Treenaa digitaitojasi Ylen digitreeneissä:

Kuinka teen Whatsapp -ryhmän?

Lähetä postikortti netin kautta:

Videopuhelu ystävälle:

Keväisiä keskustelunaiheita:

 

Erilaisia videopalveluita netissä:

 

Sivua päivittää viestinnän asiantuntija Petri Rytkönen, petri.rytkonen@senioriliitto.fi