Ehdolla liiton puheenjohtajaksi

Ehdolla liiton puheenjohtajaksi

Senioriliiton puheenjohtajaksi on ehdolla Kari Kantalainen Turusta.

Olemme pyytäneet kaikkia ehdokkaita vastaamaan kolmeen kysymykseen:

1. Kuka olet?
2. Miksi olet ehdolla?
3. Mitkä ovat kolme päätavoitettasi?

Kari Kantalainen, 76-vuotias hallintotieteiden maisteri, yrittäjäneuvos Kaarinasta.

Uusioperheessä puoliso, kaksi omaa lasta, kaksi puolison lasta ja seitsemän lastenlasta.

Ehdottajat lienevät arvioineet monipuolisen järjestökokemukseni ja yhteiskuntasuhdeverkostoni tuovan lisäarvoa liiton toiminnan kehittämiseen ja edunvalvontaan.

Vetovoiman kehittäminen: Olemassaolon perustana jäsenet ja heidän kokemansa halu osallistua toimintaan. Monipuolinen toiminta herättää kiinnostuksen ja luo edellytykset jäsenmäärän kasvulle. Järjestökoneen toimintaa tulee kehittää, keskiössä yhdistykset ja niiden toiminta. Tarvitaan tukea ja ohjausta lisätä yhdistysaktiivien joukkoa ja ottaa käyttöön hyviksi havaittuja toimintamuotoja. ”Ei pyörää tarvitse uudelleen keksiä”

Pitovoiman edistäminen: Yhdistyksissä jäsentyytyväisyys syntyy hyvistä kokemuksista. Erityisesti näitä saadaan harrastusryhmiin ja kerhoihin osallistumalla. Tavoite on ehkäistä yksinäisyyttä, rohkaista jäseniä verkostoitumaan aktiviteetteihin. Pitovoimaa syntyy, kun pidetään huolta toisistamme ja tarjotaan senioreille aidosti ”Eloa ja iloa eläkepäiviin.”

Tunnettuuden lisääminen: Tunnettuus määrittää, miten vaikutusvaltaiseksi järjestö koetaan ja miten hyvin se onnistuu esim. ikääntyvän väestön edunvalvontatyössä. Keskiössä on, miten hyvin osaamme eri kanavien kautta viestiä ulospäin toiminnasta ja tavoitteista. Viestintäosaamista tulee vahvistaa, päivittää toimintastrategia vastaamaan mm. digitalisoituvan yhteiskunnan haasteisiin.