EETU ry budjetista: Ikääntyneiden toimeentulo ja vaikuttamismahdollisuudet turvattava

EETU ry budjetista: Ikääntyneiden toimeentulo ja vaikuttamismahdollisuudet turvattava

Eläkeläisjärjestöt vaativat hallituksen budjettiriihestä päätöksiä, joilla määrätietoisesti jatketaan eläkeläisköyhyyden torjuntaa. Pienimpiä eläkkeitä on korotettava ja otettava huomioon päätösten vaikutukset väestön ikääntymisen ja toimeentulon näkökulmasta.

Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n mukaan on tehtävissä verolinjauksissa erityisesti huomioitava se, että välillisten verojen korottaminen kohdistuu kaikkein kipeimmin pienituloisiin. Niiden korotuksista tulee pidättäytyä välttämättömyyshyödykkeiden osalta.

Eläkeläisjärjestöjen mielestä on myös jatkettava hallitusohjelmassa sovittua pienimpien eläkkeiden korottamista. Takuueläkettä on korotettava ja täysi kansaneläke nostettava takuueläkkeen tasolle. Eläkeläisköyhyyden torjumiseksi tarvitaan myös lääke- ja muiden korvausten parantamista, lisää maksuttomia ja kohtuuhintaisia palveluita sekä kohtuuhintaista asumista ja liikkumista.

Eläkeläisjärjestöt toteavat, että vanhuspalveluiden hoitajamitoituksen toteutuminen on varmistettava riittävällä ja ennakoivalla hoivahenkilöstön koulutuksella. Alan palkkojen ja työolojen on oltava houkuttelevia. Myönteistä EETU ry:n mukaan on, että vanhusasiavaltuutetun toimisto on saamassa tarvitsemansa resurssit.

Budjettikannanotossa otetaan kantaa myös tilanteeseen, jossa Veikkauksen tuottojen pieneneminen uhkaa monien järjestöjen rahoituksen tulevaisuutta. EETU ry edellyttää valtiovallalta päätöksiä, joilla turvataan kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytykset valittavasta rahoitusmallista riippumatta.

EETU edellyttää myös oikeudenmukaisuutta kotitalousvähennykseen, josta nyt eivät hyödy pienituloiset kuten kansaneläkkeellä olevat.  

Ilmastotoimissa on kannanoton mukaan otettava ikääntyneet huomioon mm. turvaamalla joukkoliikenteen ostoilla ikääntyneiden mahdollisuus edulliseen liikkumiseen koko maassa. Kotien ja palveluasumisen jäähdytykseen on suunnattava korjausavustuksia ja julkista tukea.

 

Lue koko kannanotto täältä!