Lue vinkkejä hyvinvointiisi seniorin tietopaketista!

Lue vinkkejä hyvinvointiisi seniorin tietopaketista!

Senioriliiton "seniorin tietopaketista" löytyy osio, johon on kerätty teille vinkkejä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ylläpitoon.

Perhe, lapsenlapset, muut läheiset ja ystävät ovat tärkeitä senioreille. Joskus jokainen voi kohdata yksinäisyyttä, mielenterveyden häiriöitä, surua ja muistiongelmia. Esimerkiksi masennus on ikäihmisillä yleistä.

Kannattaa pysähtyä muistelemaan onnistumisia elämässään, iloa tuottaneita asioita ja mukavia ihmiskohtaamisia. Senioriliitto suosittelee kokeilemaan esimerkiksi myönteisen muistelun kortteja. Täältä löydät tietoa korteista ja linkit kortteihin. 

Lue lisää täältä seniorin tietopaketin osiosta nimeltä Hyvinvointi.

 

Tässä senioriliiton listaamia linkkejä aihealueittain

Voit lukea vinkkejä hyvinvointiisi seuraavista lähteistä:

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: https://thl.fi/fi/web/ikaantyminen/hyvinvointia-vanhuuteen

Mielenterveystalon hyvinvointitreeni: https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-ja-oppaat/oppaat/tietoa_ikaihmisten_mielenterveydesta/hyvinvointiharjoitukset/Pages/seniori_hyvinvointitreenit-itsenaiset_harjoitukset.aspx

Vireyttä seniorivuosiin - ikääntyneiden ruokasuositus. Valtion ravitsemusneuvottelukunta ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/139415/URN_ISBN_978-952-343-472-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Ruokavirasto: https://www.ruokavirasto.fi/teemat/terveytta-edistava-ruokavalio/uutiset/ikaantyneiden-uusi-ruokasuositus-julkaistuuusi-sivu/

Ikäihmisten liikunnasta ja ravitsemuksesta (Ikäinstituutti 2014): https://www.ikainstituutti.fi/content/uploads/2017/01/LIIKUNTA_JA_RAVITSEMUS_VALMIS.pdf

Jumppavideoita ja ohjeita iäkkäille: https://www.voimaavanhuuteen.fi/blog/jumppavideoita-ja-ohjelmia-iakkaille/

Katso UKK-instituutin viikoittainen liikuntapiirakka täältä: http://www.ukkinstituutti.fi/filebank/722-Yli_65_v_liikuntapiirakka.pdf

Katso myös lihaskuntoharjoitteita täältä: https://www.ukkinstituutti.fi/tulekuntomitta