Hyvinvointi

Hyvinvointi

Tällä sivulla on vinkkejä terveyden, mielenterveyden sekä toimintakyvyn ylläpitoon. Osallisuus ja yhdessä tekeminen, vapaaehtoistyö ja järjestötoiminta pitävät virkeänä.

Perhe, lapsenlapset, muut läheiset ja ystävät ovat tärkeitä senioreille. Joskus jokainen voi kohdata yksinäisyyttä, mielenterveyden häiriöitä, surua ja muistiongelmia. Esimerkiksi masennus on ikäihmisillä yleistä.

Kannattaa pysähtyä muistelemaan onnistumisia elämässään, iloa tuottaneita asioita ja mukavia ihmiskohtaamisia. Senioriliitto suosittelee kokeilemaan esimerkiksi myönteisen muistelun kortteja. Täältä löydät tietoa korteista ja linkit kortteihin. 

Tässä suorat linkit kahteen erilaiseen korttisarjaan: 

https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-ja-oppaat/oppaat/tietoa_ikaihmisten_mielenterveydesta/hyvinvointiharjoitukset/Pages/myonteisen_muistelun_kortit.aspx

https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-ja-oppaat/oppaat/tietoa_ikaihmisten_mielenterveydesta/hyvinvointiharjoitukset/Pages/myonteisen_muistelun_kortit.aspx

 

Tutustu palveluihin ja kuntoutukseen, joilla tuetaan toimintakykyäsi!

Ehkäisevillä palveluilla ja kuntoutuksella pidetään yllä iäkkäiden ihmisten toimintakykyä. Palveluihin sisältyvät muun muassa:

  • neuvontapalvelut (kuten seniori-infot),
  • hyvinvointia edistävät kotikäynnit,
  • päiväkeskukset
  • ja rokotukset. 

Kuntoutuksen tavoitteena on edistää yksilön toimintakykyä, itsenäistä selviytymistä ja osallistumismahdollisuuksia.

Lue sosiaali- ja terveysministeriöstä lisää kuntoutuksesta: https://stm.fi/sotepalvelut/kuntoutus

 

Kansallinen senioriliitto on listannut tähän linkkejä aihealueittain

Voit lukea vinkkejä hyvinvointiisi seuraavista lähteistä:

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: https://thl.fi/fi/web/ikaantyminen/hyvinvointia-vanhuuteen

Mielenterveystalon hyvinvointitreeni: https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-ja-oppaat/oppaat/tietoa_ikaihmisten_mielenterveydesta/hyvinvointiharjoitukset/Pages/seniori_hyvinvointitreenit-itsenaiset_harjoitukset.aspx

Vireyttä seniorivuosiin - ikääntyneiden ruokasuositus. Valtion ravitsemusneuvottelukunta ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/139415/URN_ISBN_978-952-343-472-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Ruokavirasto: https://www.ruokavirasto.fi/teemat/terveytta-edistava-ruokavalio/uutiset/ikaantyneiden-uusi-ruokasuositus-julkaistuuusi-sivu/

Lue toimintakyvyn ylläpidosta täältä:

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: https://thl.fi/fi/web/ikaantyminen/hyvinvointia-vanhuuteen/toimintakyvyn-yllapitaminen

Ikäihmisten liikunnasta ja ravitsemuksesta (Ikäinstituutti 2014): https://www.ikainstituutti.fi/content/uploads/2017/01/LIIKUNTA_JA_RAVITSEMUS_VALMIS.pdf

Ikääntyneen mielenterveydestä löydät tietoa näistä lähteistä:

Mielenterveystalo: https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-ja-oppaat/oppaat/tietoa_ikaihmisten_mielenterveydesta/Pages/default.aspx

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: https://thl.fi/fi/web/mielenterveys/mielenterveyden-edistaminen/ikaantyneiden-mielenterveys

Mieli.fi: https://mieli.fi/fi/mielenterveys/mielenterveyden-h%C3%A4iri%C3%B6t/masennus/masennus-yleisin-ik%C3%A4ihmisten-mielenterveysongelma

Päihdelinkki: https://paihdelinkki.fi/fi/tietopankki/tietoiskut/paihdeongelmien-hoito/paihde-ja-mielenterveystyo-ikaantyneiden-kanssa

Jos sinulla on äkillinen kriisi, kriisipuhelin päivystää numerossa 09 2525 0111 suomen kielellä 24/7.

Oletko vaikeassa elämäntilanteessa tai kokenut järkyttävän tapahtuman? Onko elämäsi juuri muuttunut ja tuntuuko se ylivoimaiselta? Koetko, ettet jaksa enää yksin huolen tai murheen kanssa? Onko sinulla itsetuhoisia ajatuksia? https://mieli.fi/fi/tukea-ja-apua/kriisipuhelin-keskusteluapua-numerossa-09-2525-0111

Mielenterveyden keskusliiton valtakunnallinen mielenterveysneuvonta: 0203 91920, maksuton vertaistukipuhelin 0800 177599.

 

Lue vinkkejä yksinäisyyden lievittämiseen!

Joskus yksin oleminen voi olla mukavaa vaihtelua. Jos on kuitenkin tahtomattaan pitkään yksin, yksinäisyyden tunne voi olla hyvin ikävä.

Yksinäisyyttä voi helpottaa monella tavalla. Joskus sosiaalisten suhteiden aktivoiminen tai uusien kontaktien solminen on tarpeen. Joskus taas jo asiasta puhuminen tai mieluisten asioiden tekeminen auttaa. Uusia ystäviä voi löytää esimerkiksi järjestöjen, seurakuntien ja vapaaehtoistoiminnan kautta.

Mielenterveystalo: https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-ja-oppaat/oppaat/tietoa_ikaihmisten_mielenterveydesta/mielen_hyvinvointi/Pages/%C3%BDksinaisyys_ja_mielen_hyvinvointi.aspx

Mielenterveyden keskusliitto: https://www.mtkl.fi/mika-askarruttaa/yksinaisyys/

Lue isovanhemmuudesta täältä:

Väestöliitto tarjoaa tieto isovanhemmuudesta. Lisäksi Väestöliitolla on isovanhempien puhelinpalvelu torstaisin klo 12-13 p. 040-4802100. Kysy sähköpostilla: isovanhemmuus@vaestoliitto.fi 

https://www.vaestoliitto.fi/vanhemmuus/tietoa_vanhemmille/isovanhemmuus/puhelinpalvelu-isovanhemmille/

 https://www.vaestoliitto.fi/vanhemmuus/tietoa_vanhemmille/isovanhemmuus/

Lue terveytesi tukemisesta täältä:

Muistathan liikkua! Lue Voimaa vanhuuteen - iäkkäiden terveysliikuntaohjelma: https://www.voimaavanhuuteen.fi/

Jumppavideoita ja ohjeita iäkkäille: https://www.voimaavanhuuteen.fi/blog/jumppavideoita-ja-ohjelmia-iakkaille/

Katso UKK-instituutin viikoittainen liikuntapiirakka täältä: http://www.ukkinstituutti.fi/filebank/722-Yli_65_v_liikuntapiirakka.pdf

Lue UKK-instituutin vinkit talven liukkaille! Miten voit ehkäistä kaatumista: https://www.ukkinstituutti.fi/tietoa_terveysliikunnasta/liikkumaan/tasapainoa_talven_liukkaille

Katso myös lihaskuntoharjoitteita täältä: https://www.ukkinstituutti.fi/tulekuntomitta

Muistisairauksien ehkäisy: 

https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/vaikuttavat-toimet/muistisairauksien-ehkaisy

https://thl.fi/fi/web/kansantaudit/muistisairaudet

Ikä ja seksuaalisuus: 

Duodecim: https://www.duodecimlehti.fi/duo93407

Seksuaaliterveysklinikka.fi: https://www.seksuaaliterveysklinikka.fi/yleista_seksista/ikaantyminen/yli_60-vuotiaiden_seksuaalinen_aktiivisuus

Väestöliitto: https://www.vaestoliitto.fi/seksuaalisuus/

 

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120980?search%5btype%5d=pika&search%5bpika%5d=laki%20ik%C3%A4%C3%A4ntyneen%20v%C3%A4est%C3%B6n