Senioriliiton valtuuston julkilausuma digisyrjäytymisestä!

Senioriliiton valtuuston julkilausuma digisyrjäytymisestä!

Kansallinen senioriliitto ry:n mielestä yhteiskunnan on reagoitava digisyrjäytymiseen ennaltaehkäisevin toimenpitein. Senioriliitto kannattaa vanhusasianvaltuutetun toimenpide-ehdotuksia ikääntyneiden digisyrjäytymisen ehkäisemiseksi.

Digisyrjäytymisen riski on tullut esille myös Euroopan sosiaalirahaston ja Pohjois-Suomen ELY-keskuksen rahoittamassa OdigO-hankkeessa (2021–2023), jossa kehitetään ikääntyvien digitaitojen ohjausosaamista Lapissa. Vaikka digitalisaatio on tuonut monelle iloa, helpotusta ja onnistumisen elämyksiäkin, se on saanut aikaan myös pahaa mieltä. Digiosattomuus luo turvattomuutta ja vaikuttaa omanarvontunteeseen.

Palvelujen pitää olla saatavilla ja saatavissa. Jokaisella palvelun tuottajalla esim. pankeilla tulee olla ylimenokauden suunnitelma niitä varten, joilla ei ole mahdollisuutta, taitoa eikä ehkä haluakaan opetella uusia asioiden hoitotapoja. Vaikka älypuhelimien käyttö on yleistä, ikäihmisille tulee luoda omien asioiden hoitamiseksi puhelinlinja, josta saa puhelinneuvontaa ilman pitkää jonotusaikaa. Monet digitaitoiset eivät myöskään osaa keskustella robotti-chattien kanssa.

Lue valtuuston julkilausuma kokonaisuudessaan klikkaamalla tästä!