Eläkeläisten kotitalousvähennystä on korotettava

Eläkeläisten kotitalousvähennystä on korotettava

22.8.2019

Puheenjohtaja Anneli Tainan puhe Pieksämäen senioreiden 40-vuotisjuhlassa

Eläkkeellä olevien ikähaarukka on 40 vuotta. Jo vuonna 2030 on Suomessa eläkeläisiä yli 1.5 miljoonaa. Eläkeläiset eivät ole yhtenäinen joukko vaan taloudellinen tilanne ja palvelujen tarve vaihtelee tässä joukossa suuresti. Siksi on tärkeää, että tarjolla on myös monipuolinen kirjo palveluja erilaisiin tarpeisiin. Erityisesti tukea ja palveluja tarvitaan itsenäiseen asumiseen kotona.

Hyviä välineitä tukemiseen ovat julkisten palvelujen lisäksi palvelusetelit, arvonlisäverottomat sosiaalihuoltopalvelut ja kotitalousvähennys. Jostakin syystä maan hallitus aikoo tässä tilanteessa heikentää kotitalousvähennystä. Se on vastoin työpaikkojen lisäämistä, harmaantalouden torjuntaa ja vanhusten kotona asumisen edistämistä.

Eläkeläisjärjestöt ovat vaatineet kotitalousvähennyksen nostamista ainakin 75-vuotiailla tukemaan kotona asumista. Hoiva- ja hoitopalvelujen lisäksi voivat siivouspalvelut ja kodin remontti helpottaa kotona pärjäämistä. Vuonna 2017 kotitalousvähennystä käytti yli 175 000 eläkeläistä. Vain 2 % käytti tukea hoito- ja hoivapalveluihin. Tätä osuutta voitaisiin nostaa korottamalla vähennystä ja tiedottamalla vähennyksestä nykyistä paremmin. Palvelusetelien tuella voidaan tukea pienituloisia eläkeläisiä palvelujen hankinnassa.

Palvelujen tarve on suuri ja se kasvaa jatkuvasti. Tästä syystä täytyy käyttää kaikki keinot kotona asumisen helpottamiseksi. Samanaikaisesti on lisättävä laadukasta ja turvallista ympärivuorokautista hoitoa, koska näidenkin palvelujen tarve kasvaa väestörakenteen voimakkaan muutoksen vuoksi.

 

Anneli Taina
Kansallisen senioriliiton puheenjohtaja Pieksämäki 22.8.2019
Pieksämäen senioreiden 40-vuotisjuhla