Ihmiset pyrkivät hyvään

Ihmiset pyrkivät hyvään

27.1.2020 TOIVOTAAN, ETTÄ ALKANUT VUOSI 2020 rauhoittaa yhteiskunnallista ilmapiiriä ja vähentää vastakkainasettelua.

Toivotaan, että vihdoinkin palveluja tarvitsevien vanhusten asiat saadaan kuntoon ja että yhteiskunta  havahtuu väestörakenteen muutokseen.  Jos näin tapahtuu, meidän ei enää tarvitse olla huolissamme siitä, miten yhteiskunta selviytyy muutoksen haasteista.

Juuri nyt ei näytä oikein hyvältä.  Kunnissa, joissa vastataan palvelujen järjestämisestä, ei ole tehty riittäviä sopeuttamispäätöksiä.  Hallitus ei näytä päässeen soteuudistuksessa kunnolla edes alkuun.  Edelleen puhutaan vanhushuollon räikeistä epäkohdista.   

Tarve edunvalvontaan ja aktiiviseen vaikuttamiseen päätöksentekijöihin on kaikilla tasoilla. Olen varma, että Kansallisen senioriliiton merkitys sekä jäsenten toimintakyvyn tukena että yhteiskunnallisena vaikuttajana vahvistuu tulevina vuosina.

SITRA ON MÄÄRITELLYT VIISI MEGATRENDIÄ, joista yksi on väestön ikääntyminen ja monimuotoistuminen.  Sitran raportissa todetaan, että nuorista tulee vähemmistö, kun syntyvyys laskee ja väestön ikärakenne muuttuu. 

Ihmisen toimintakyky voi tulevaisuudessa olla ikää määrittävämpi tekijä.  Miltä yhteiskuntamme näyttävät, kun yhä suurempi osa väestöstä on yli 65-vuotiaita, kysytään raportissa. Tämä ja muut megatrendit yhteiskunnan muutoksessa kannattaa ottaa haasteena vastaan myös Kansallisessa senioriliitossa.

Voimme osaltamme herättää keskustelua tavoitteista ja yhteiskunnan kehittämisestä eri ikäryhmien tarpeet huomioiden.  Voimme vaikuttaa siihen, ettei synny vastakkainasettelua eri sukupolvien kesken.

ITSE USKON IHMISTEN PYRKIMYKSEEN HYVÄÄN.  Usein on kyse tietämättömyydestä ja keinoista voi syntyä eri näkemyksiä.  Ikäihmisten toiveita ja odotuksia on meidän itsemme tuotava esiin.  Nuoremmilla sukupolvilla ei tietenkään voi olla omakohtaista kokemusta siitä, mitä ikääntyminen tarkoittaa.  

Meidän on vaikutettava ikäystävällisen yhteiskunnan kehittämisen ja palvelujen sisältöön ja toteuttamistapaan.

Tammikuussa julkaistiin asiantuntijoiden raportti, jonka mukaan vanhukset toivovat, että heidät huomioidaan aikuisina.  Palveluja tarvitsevia vanhuksia on alettu pitää joissakin tapauksissa tahdottomina kohteina, joilla ei ole odotuksia ja näkemyksiä omasta elämästään eikä päätösvaltaa palveluista. 

Ikäihmisten huomioiminen yksilöinä ja aikuisina on todella asia, jonka pitää olla itsestään selvä lähtökohta palveluissa. Tätä edellyttää myös vanhuspalvelulaki.

OLEN VUODEN ALUKSI VIERAILLUT KAHDESSA palveluja kehittävässä yrityksessä.  Toisessa suunnitellaan sote-osuuskuntaa ja toisessa palvelujen digitalisoimista.  Molemmat yritykset antavat toiveita siitä, että ikäihmisten palvelutarpeet ymmärretään yksityisellä sektorilla ja uusien innovaatioiden eteen tehdään työtä.  

Kunnat osaltaan kehittävät palveluja, mutta yksityisissä yrityksissä ollaan ehkä ketterämpiä soveltamaan uutta. Toivon julkisen ja yksityisen tiivistä yhteistyötä palvelujen kehittämisessä. 

KANSALLISESSA SENIORILIITOSSA VALMISTAUDUTAAN kevään aikana tulevaan liittokokouskauteen ja hallitus valmistelee Savonlinnan liittokokoukseen esitettävät asiakirjat. 

Alustavissa keskusteluissa ensi kauden teemasta puhuttiin paljon rohkeudesta ja tulevaisuudesta.  Nykyinen teemamme ”Seniorit nettiajassa” on edelleen tärkeä ja ajankohtainen. Suuri muutos palvelujärjestelmissä digipalvelujen suuntaan vaatii. että jatkamme teeman mukaista toimintaa myös ensi kaudella.

Näiden ajatusten kera toivotan teille kaikille hyvää ja aktiivista alkanutta vuotta ja vuosikymmentä!