Kohti etäliittokokousta poikkeuksellisena vuonna

Kohti etäliittokokousta poikkeuksellisena vuonna

15.10.2020 Marraskuussa pidämme vihdoin liittokokouksemme ja päätämme tulevan kauden suuntaviivoista. Teemaksi ehdotettu ”Rohkeasti tulevaisuuteen” sopii hyvin tähän poikkeukselliseen aikaan.

Teemamme rohkaisee meitä suhtautumaan tulevaisuuteen optimisesti ja positiivisesti.  Se kannustaa vahvaan edunvalvonta- ja vaikuttamistyöhön sekä kehittämään ja monipuolistamaan toimintaamme jäsenistön toivomalla tavalla. 

Edunvalvonnassa ajankohtainen asia on toimintamahdollisuuksien varmistaminen eri puolilla Suomea.  Vähentyneet kontaktit ovat vaikuttaneet Kansallisen senioriliiton yhdistysten toimintaan. Nyt on panostettu olojen vaatimaan turvalliseen toimintaan.  Ulkoilutapahtumat ja turvalliset tavat matkustaa ovat alkaneet elpyä ja kokoontumiset on järjestetty väljiin tiloihin.  ”Elpymisvälineitä” meilläkin on siis löydetty.  Varotoimien tarve vaihtelee eri puolilla Suomea ja ohjeet ovat eri alueilla erilaisia.  Meidän pitää siis olla tarkkana ohjeitten suhteen eikä riskejä kannata ottaa.

Meneillään oleva soteuudistus puolestaan edellyttää jatkuvaa osallistumista ja vaikuttamista niin kuntien kuin valtakunnan tasolla. Kuntien talousvaikeudet vaativat toimimaan palvelujen puolesta eri puolilla maata. Tavoitteenamme on saada entistä enemmän seniorit mukaan yhteiskunnalliseen päätöksentekoon vaikuttamaan ikäystävällisen yhteiskunnan rakentamiseen

Kuluvaa vuotta kuvaa hyvin koronatilanteeseen sopeutumisen lisäksi se, että olemme ottaneet senioriliitossa kantaa moniin senioreiden kannalta tärkeisiin asioihin.   Olemme halunneet vaikuttaa mm. soteuudistukseen, hyvään saattohoitoon, kotien ja asuinympäristöjen ikäystävällisyyteen, kotitalousvähennyksen nostamiseen, vanhusasiavaltuutetun tehtäviin, korona-ajan terveyspalvelujen merkitykseen pitkäaikaissairaille, vanhuspalvelujen laatuun kotihoidossa, jne. EETUn kautta on lähetetty eduskuntaan yhteinen kannanotto mm. valtion talousarviosta. Edunvalvonta on jatkuvaa ja on tärkeää, että sitä tehdään kaikilla tasoilla.

Sote-uudistuksesta esitimme huolemme siitä, että se voi jopa heikentää palveluja.  Toivottavasti eduskunta kiinnittää erityistä huomiota uuden hallinnon mahdollisuuksiin turvata palvelut julkisen ja yksityisen sektorin sekä järjestöjen kumppanuuksia hyödyntäen. Haasteet tulevina vuosina ovat niin suuret, ettei ole järkeä rajoittaa vaihtoehtoisia tapoja tuottaa palveluja. 

Suurin ongelma palvelujen järjestämisessä on lähivuosina työvoimapula.  Siksi erilaisten rajojen asettaminen yksityisen ja julkisen välille ei kannata.  Kaikkia palvelumuotoja tarvitaan ja ihmisiä on myös hyvä kannustaa erilaisten palvelujen pariin.  Senioriliitto on vaatinut hyvää tiedottamista eri vaihtoehdoista.  Omat nettisivumme ja liittomme facebook ovat kiitettävästi antaneet jäsenille tietoa ja ajateltavaa ja jäsenkirjeet ja Patina ovat olleet täynnä asiaa. 

Liiton toimiston väki on ollut uusien ja kovien haasteiden edessä maaliskuusta lähtien.  Haluan kiittää koko henkilöstöä venymisestä ja sopeutumisesta yllättävässä tilanteessa. Iso haaste kaikille on myös tuleva liittokokous.  Etäkokouksena se on uudenlainen ja vaatii meiltä kaikilta joustavuutta. 

Meneillään olevaa syksy on meille kaikille iso haaste, mutta selviämme kyllä.   Nyt, jos koskaan tarvitaan kaikkialla liitossamme luovaa ajattelua, positiivista mieltä ja optimismia. Kansallisen senioriliiton yhdistysten monipuolinen toiminta on varmasti jäsenillemme juuri nyt syksyn pimetessä erityisen tärkeää.  Ideoita toimintaan näissä oloissa on kehitetty ympäri Suomea.  Tärkeää on pitää yhteyttä kaikkiin jäseniin tavalla tai toisella.   Toivotan kaikille valoisaa mieltä ja aktiivista syksyä!