Kannanotto: Jokainen ikäihminen ansaitsee yksilöllisen ja ainutlaatuisen kotihoidon

Kannanotto: Jokainen ikäihminen ansaitsee yksilöllisen ja ainutlaatuisen kotihoidon

Kotihoitoon tarvitaan lisää yksilöllisyyttä ja voimavaroja. Ikäihmisten hoito ei saa jäädä pelkästään omaisten harteille. Sairaan ihmisen on päästävä nopeasti tarvettaan vastaavien asumispalveluiden hoivaan.

Ikäihmisten palvelut ovat kriisissä. Kansallinen senioriliitto vaatii, että erityisesti kotihoidon palveluiden ja henkilöstön riittävyyden takaamiseen on löydettävä uusia ratkaisuja.

Kotihoidon piirissä on entistä enemmän ja yhä heikkokuntoisempia ikäihmisiä. Hoitajilla on oltava aikaa kohdata seniorit ihmisarvoisesti. Lyhyet pikavisiitit kodeissa eivät aina riitä.

Yhä useammat omaiset hoitavat itse ikäihmisiään. Heidän taakkansa on muodostunut liian suureksi.

Yksin hoitajamitoitus ei riitä laadukkaaseen hoitoon. Kansallinen senioriliitto kannattaa hoitoisuusmittaria. Sen avulla voitaisiin määritellä ikäihmisen yksilöllisen hoidon tarve myös kotona asuville yhtenäisellä tavalla koko maassa.

Kotihoidossa on hyvä hyödyntää edelleen lisää digitaalisen etähoivan mahdollisuuksia. Mahdollisuus saada hoitajaan nopea yhteys luo tunnetta turvasta.

Myös etähoivaratkaisut vaativat paljon uutta henkilökuntaa. Lähivuosina on koulutettava lisää kymmeniä tuhansia sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia, sillä yhä useammat eläköityvät alalta. Työ kotihoidossa on saatava nykyistä vetovoimaisemmaksi, jotta nuoret tekijät tulisivat alalle pysyäkseen.

Kuntien on huolehdittava yksilöllisten kotihoitopalveluiden takaamisesta. Apuna voisivat jatkossa toimia enenevissä määrin myös yksityiset yritykset. Siten kotona asuvilla senioreilla olisi nykyistä enemmän valinnanvaraa.

Merkittävä osa vanhuspalvelujen asiakkaista on muistisairaita. Joka toinen muistisairas sinnittelee kotonaan omaishoidon ja kotihoidon tukemana. Rakkaassa kodissa asumista on tuettava vain niin pitkään kuin se on seniorille turvallista.

Kansallinen senioriliitto ry                 

Liittohallitus 12.3.2020

 

Lisätietoja:

Kansallinen senioriliitto ry

Anneli Taina, puheenjohtaja, puhelin 0400 852 626

Matti Niiranen, toiminnanjohtaja, puhelin 040 501 9192