EETU ry:n kannanotto hallitusneuvotteluihin: Eläkeläisten asemaa on parannettava

EETU ry:n kannanotto hallitusneuvotteluihin: Eläkeläisten asemaa on parannettava

Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry vaatii, että hallitus parantaa eläkeläisten asemaa seuraavan hallituskauden aikana.

Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry

Eläkeliitto ry

Eläkeläiset ry

Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry

Kansallinen senioriliitto ry

Kristillinen Eläkeliitto ry

Svenska pensionärsförbundet rf

 

Kannanotto hallitusneuvotteluihin 13.5.2019                                                                                          

Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry vaatii, että hallitus parantaa eläkeläisten asemaa seuraavan seitsemän kohdan mukaisesti:

  1. Suomeen on laadittava eläkeläisköyhyyden vähentämisohjelma. Kansaneläkeindeksin leikkaukset ja jäädytys on peruttava.
  2. Eläkeläisten verotus ei saa olla palkansaajien verotusta ankarampaa.
  3. Esteetöntä ja ikäystävällistä asuntopolitiikkaa on edistettävä.
  4. Iäkkäiden kansalaisten kotona asumisen tukemiseen on etsittävä uusia keinoja.
  5. Sosiaali- ja terveyspalveluiden maksutaakkaa on kohtuullistettava yhdistämällä maksukatot yhdeksi, jonka tason tulee olla korkeintaan kuukaudessa maksettavan takuueläkkeen suuruinen.
  6. Ikääntyneiden oikeus kuntoutukseen on turvattava.
  7. Vanhustenhuolto ja -hoito ruotsin kielellä on Suomen perustuslain ja kielilain mukaisesti taattava kaikissa tilanteissa.

Pian julkaistava Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n Huomisen kynnyksellä 2019 -tutkimus vahvistaa edellä esitetyn huolen eläkeläisten toimeentulosta. Tutkimus kertoo, että ikäihmisten mielestä eläkkeiden pienuus (51%) on heille suurin ongelma. Toiseksi suurin ongelma on tutkimuksen mukaan hoivapalvelut heikko laatu (38 %) ja kolmas yksinäisyys (31 %).

EETU ry:n eduskuntavaalitavoitteet on luettavissa kokonaisuudessaan tästä osoitteesta:

https://www.eetury.fi/Site/Data/671/Files/EETU%20ry%20vaaliteesit.pdf

 

Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry

 

Lisätietoja:

Eetu ry:n puheenjohtaja Anneli Taina, p. 0400 852 626

Eetu ry:n sihteeri Matti Niiranen,  p. 040 501 9192

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n jäsenliitot: Eläkeliitto ry, Eläkeläiset ry, Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry, Kansallinen senioriliitto ry, Kristillinen Eläkeliitto ry ja Svenska pensionärsförbundet rf

EETU-liitoilla on yli 1 200 paikallisyhdistystä, 70 alue- ja piiriyhdistystä ja 300 000 henkilöjäsentä.

EETU ry:n puheenjohtajuus vaihtuu vuosittain. Vuonna 2019 Kansallinen senioriliitto ry toimii puheenjohtajajärjestönä ja Kansallinen senioriliitto ry:n puheenjohtaja Anneli Taina EETU ry:n puheenjohtajana. EETU:n sihteerinä ja työvaliokunnan puheenjohtajana toimii Kansallinen senioriliitto ry:n toiminnanjohtaja Matti Niiranen. YHTEYSTIEDOT Sähköposti: eetu@eetury.fi Puhelin 050 330 9270 Nettisivut www.eetury.fi