EETU ry:n lausunto hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi sosiaalihuoltolain ja ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä muista siihen liittyvistä laista

EETU ry on antanut lausunon koskien sosiaalihuoltolakia sekä vanhuspalvelulakia koskevaa hallituksen esitystä

EETU ry lausuu luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi sosiaalihuoltolain ja ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä
iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta, 

Lausunnon voitte lukea erillisestä pdf -liitteestä klikkaamalla tästä!