EETUn lausunto esitykseen sairausvakuutuslain, Kansaeläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain sekä työeläkelakien muuttamisesta

EETUn lausunto esitykseen sairausvakuutuslain, Kansaeläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain sekä työeläkelakien muuttamisesta

Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry antoi lausunnon hallituksen esityksestä laeiksi sairasvakuutuslain, Kansaeläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain sekä työeläkelakien muuttamisesta.