Eläkeläisliitot mukaan hallituksen ikäohjelman laatimiseen

Eläkeläisliitot mukaan hallituksen ikäohjelman laatimiseen

Kansallinen senioriliitto ry vaatii, että eläkeläisjärjestöt on otettava mukaan hallituksen poikkihallinnollisen ikäohjelman sekä ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelman valmisteluun.

Rinteen hallitusohjelmassa todetaan, että poikkihallinnollinen ikäohjelma on tarkoitus tehdä yhteistyössä eri ministeriöiden, kuntien, kolmannen sektorin ja muiden tahojen kanssa.

Kansallisen senioriliitto ry katsoo, että ikäohjelman laatimisella on jo kiire, sillä maamme eläkeläisten osuus koko väestöstä nousee nopeasti. Tuleviin haasteisiin vastaaminen edellyttää myös ikääntyneiden ottamista mukaan heitä itseään koskevien ratkaisujen valmisteluun. Tässäkään asiassa ei saa olla ikäsyrjintää.

Kansallinen senioriliitto ry pitää myönteisenä sitä, että hallitusohjelmassa on otettu tavoitteeksi se, että Suomi on jatkossa entistä ikäystävällisempi maa, joka tunnistaa väestön ikääntymisen tuoman yhteiskunnallisen muutoksen ja varautuu siihen.

 

Lisätietoja

Kansallinen senioriliitto ry

Anneli Taina, puheenjohtaja, puhelin 0400 852 626
Leena Jääskeläinen, valtuuston puheenjohtaja, puhelin 0400 435 295
Matti Niiranen, toiminnanjohtaja, puhelin 040 501 9192