EETU ry: Hyvinvointialueiden vanhusneuvostoihin on saatava kattava edustus eläkeläisjärjestöistä

EETU ry: Hyvinvointialueiden vanhusneuvostoihin on saatava kattava edustus eläkeläisjärjestöistä

Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry vaatii, että alueellisten vanhusneuvostojen jäsenistöä on täydennettävä ensisijaisesti hyvinvointialueilla vaikuttavien keskeisten eläkejärjestöjen alueellisten yhteistoimielinten esittämistä henkilöistä.

Laissa hyvinvointialueista (32 §) todetaan, että alueiden vaikuttamistoimielinten jäsenet valitaan hyvinvointialueen kunnissa toimivien vastaavien vaikuttamistoimielinten jäsenistä siten, että kustakin valitaan vähintään yksi edustaja. Lisäksi voidaan valita muita henkilöitä. Aluehallituksen on huolehdittava vaikuttamistoimielinten toimintaedellytyksistä. Hyvinvointialueiden vanhusneuvostojen kohdalla jäseneksi on valittava vähintään yksi edustaja alueilla toimivista kuntien vanhusneuvostoista. Lain mukaan voidaan valita myös muita henkilöitä.

  • EETU vaatii, että alueellisten vanhusneuvostojen jäsenistöä on täydennettävä ensisijaisesti hyvinvointialueilla vaikuttavien keskeisten eläkejärjestöjen alueellisten yhteistoimielinten esittämistä henkilöistä. Näin varmistetaan, että vanhusneuvostoilla on yhteys hyvinvointialueiden ja niiden kuntien ikääntyneeseen väestöön, heitä edustaviin yhteisöihin ja niiden vapaehtoisuuteen perustuvaan erittäin monipuoliseen toimintaan. Siten taataan hyvinvointialueiden kehittämistyöhön aktiivisen ikääntyneen väestön osaaminen ja arjen tuntemus, toteaa EETUn puheenjohtaja Simo Paassilta.

Vanhusneuvostojen aktiivinen toiminta on keskeinen osa ikääntyneen väestön kuulluksi tulemista ja myötävaikuttamista siihen, että hyvinvointialueiden kasvavan eläkeläis- ja vanhusväestön erityistarpeet tulevat huomioiduksi. Alueellisten yhteistoimintaelinten aktiivit ovat oikeita henkilöitä edustamaan alueensa eläkeläisiä ja ikääntyneitä. He ovat yhdessä valmiita rakentavaan työskentelyyn vanhusneuvostoissa.

  • EETU ry vaatii vanhusneuvostoille todellista vaikutusvaltaa. Vanhusneuvostot tarvitsevat riittävät toimitilat, rahoituksen ja valmistelevan henkilökunnan. Vanhusneuvostojen kokoonpanossa on varmistettava tehokas, toimiva ja kattava yhteys kansalaisyhteiskuntaan ja hyvinvointialueen ikääntyneeseen väestöön. Luontevasti tämä toteutuu ottamalla niihin edustus alueella toimivista valtakunnallisista eläkeläisjärjestöistä. Myös kuntien vanhusneuvostojen toimintaa ja asemaa on edelleen vahvistettava, sillä kuntien tehtävänä on ikäväestön kannalta tärkeä kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edellytyksien turvaaminen ja vahvistaminen, puheenjohtaja Paassilta päättää.

Lisätietoja:
Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry
puheenjohtaja, kunnallisneuvos Simo Paassilta, puh. 050 522 1201

Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n jäsenjärjestöissä on lähes 300 00 jäsentä. Jäsenjärjestöt ovat Eläkeliitto ry, Eläkeläiset ry, Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry. Kansallinen senioriliitto ry, Kristillinen Eläkeliitto ry ja Svenska pensionärsförbundet rf. Vuoden 2022 puheenjohtajajärjestö on Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry