Ikääntyneiden pitkäaikaissairaudet hoidettava korona-aikanakin

Ikääntyneiden pitkäaikaissairaudet hoidettava korona-aikanakin

Kansallinen senioriliitto vaatii, että koronakriisin aikana ei saa laiminlyödä ikäihmisten pitkäaikaissairauksien hoitoa. Senioriliitto kannustaa ikääntyneitä nyt oman kunnon ylläpitoon liikkumalla.

Kansallinen senioriliitto ry muistuttaa, että jos ikääntyneiden perussairaudet jäävät nyt hoitamatta, ne voivat pahentua entisestään ja altistaa myös muille sairauksille. Hoitoa pitää hakea ja saada ajoissa.

Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan käynnit lääkärien ja hoitajien vastaanotoilla ovat vähentyneet pandemian aikana. Joidenkin sairaaloiden päivystyksissä on ollut tyhjempää kuin pitkään aikaan. Senioriliiton saamien tietojen mukaan perusterveydenhuollossakin ihmiset ovat paikoin peruneet varattuja aikojaan eivätkä ole varanneet itselleen uusia vastaanottokäyntejä.

Syitä tähän ilmiöön on monia: ihmiset voivat pelätä tartunnan saantia ja haluavat antaa kohteliaasti korona-ajan työrauhan hoitohenkilökunnalle. Osa vastaanotoista on muutettu etävastaanotoiksi, mutta kaikilla ikäihmisillä ei ole valmiuksia hyödyntää tätä mahdollisuutta.

Senioriliitto kehottaa ihmisiä olemaan yhteydessä hoitavaan tahoon ennen kuin peruu aikansa omin päin tai jättää sen varaamatta. On arvioitava yhdessä hoitavan tahon kanssa, milloin kannattaa mennä lääkärin tai hoitajan vastaanotolle ja milloin voi korvata käynnin etävastaanotolla.

Ikääntyneiden perusterveydenhuolto ja pitkäaikaissairauksien hoito on turvattava ehdottomasti myös pandemian aikana.

 

Ikääntyneitä on kannustettava arjen kuntoiluun

Kansallinen senioriliitto ry muistuttaa myös, että myös koteihinsa eristäytyneiden aktiivisten ja hyväkuntoisten senioreiden kannattaa huolehtia peruskunnostaan. Monenlaista jumppaa voi harrastaa sisätiloissakin, ja päivittäin saa käydä ulkona kävelyllä – kunhan huolehtii riittävän turvavälin pitämisestä muihin ihmisiin.

Vaarana on, että eristäytyminen kotiin heikentää kansanterveyttä laajasti. Kun sosiaaliset kontaktit vähenevät, tunne yksinäisyydestä voimistuu. Tämän myötä esimerkiksi alkoholin kulutus, liikkumattomuus ja ahdistuneisuus voivat lisääntyä tuntuvasti.

Senioriliiton monet paikalliset jäsenyhdistykset ovat vastanneet ajan haasteeseen. Yhdistykset ovat aloittaneet soittorinkejä, ystäväpalveluita ja kampanjoita. Yhdistysten tarkoituksena on esimerkiksi puhelinsoitoin kannustaa ikääntyneitä jaksamaan ja huolehtimaan oman kuntonsa ylläpitämisestä.

         

Lisätietoja:

Kansallinen senioriliitto ry

Anneli Taina, puheenjohtaja, puhelin 0400 852 626

Matti Niiranen, toiminnanjohtaja, puhelin 040 501 9192