Ikäihmiset on huomioitava hallitusohjelmaa tehtäessä

Ikäihmiset on huomioitava hallitusohjelmaa tehtäessä

Kansallinen senioriliitto ry vaatii, että hallitusohjelmaan kirjataan eläkeläisten asemaa konkreettisesti parantavia tavoitteita.

Uuden hallituksen on tehtävä pikaisesti linjaukset sosiaali- ja terveydenhuollon keskeisimpiin senioreita koskeviin uudistuksiin. Palveluita tarvitsevat seniorikansalaiset eivät voi enää odottaa.

Sote-palveluiden uudistukset on toteutettava palveluiden laatu edellä. Palveluiden järjestämisvastuussa on korostettava kuntien yhteistyötä. Palveluita on kehitettävä asiakaslähtöisesti ja yksilölliset tarpeet huomioiden. Palveluiden on oltava oikea-aikaisia, inhimillisesti lähellä kotia ja tehokkaita. Senioriliiton mielestä valinnanvapauden lisääminen tukee näitä tavoitteita.

Omaishoitajien asemaa on parannettava ja heille on turvattava mm. riittävät vapaapäivät. Yhä useampi työssäkäyvä hoitaa itselleen läheistä senioria. Kannatamme työntekijän lakisääteistä oikeutta saada tuettua läheisen hoito- tai hoivavapaata.

Asiakasmaksulaki on säädettävä nopealla aikataululla huomioiden ikäihmisten tarpeet ja taloudellinen asema. Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry on esittänyt lausunnossaan (25.1.2019) asiakasmaksulaista eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle, että palvelu-, matka- ja lääkemaksukatot yhdistetään yhdeksi maksukatoksi, jonka taso on korkeintaan kuukaudessa maksettavan takuueläkkeen suuruinen.

 

Kansallinen senioriliitto ry

Yksityiskohtaiset tavoitteemme vaalikaudelle 2019-23 löytyvät tästä linkistä:

https://www.senioriliitto.fi/edunvalvonta/vaaliteesit/10-teesia-senioreiden-puolesta/

 

Lisätietoja:

Hallituksen puheenjohtaja Anneli Taina, puhelin 0400 852 626

Valtuuston puheenjohtaja Leena jääskeläinen 0400 435 295

Toiminnanjohtaja Matti Niiranen, puhelin 040 501 9192