Kotitalousvähennys on tärkeä myös pienituloisille eläkeläisille

Kotitalousvähennys on tärkeä myös pienituloisille eläkeläisille

Kansallinen senioriliitto vaatii kotitalousvähennyksen leikkausten perumista!

Kansallinen senioriliitto ry vaatii, että hallitus peruu kotitalousvähennykseen kohdistuvat leikkausesitykset.

Senioriliitto toteaa, että tavoitteena on oltava se, että ikääntyvät ihmiset voivat asua kotonaan mahdollisimman pitkään. Tämän tavoitteen saavuttamisessa kotitalousvähennys on aivan oleellinen väline, sillä tuhannet eläkeläiset ostavat kodissa asumista tukevia palveluilta.

Senioriliitto arvioi myös, että kotitalousvähennyksen leikkaus lisää harmaata taloutta ja vaikuttaa negatiivisesti työllisyysasteeseen.

Rinteen hallitus laskee, että kotitalousvähennyksen kiristäminen lisäisi verotuottoja noin 95 miljoonaa euroa vuodessa. Hallitus esittää vähennyksen kiristämistä saman verran kuin Juha Sipilän hallitus sitä huojensi.

Leikkaus kohdistuu senioriliiton mukaan kipeästi myös pienituloisiin eläkeläisiin, sillä vähennystä hyödyntää noin 100 000 henkilöä, joiden vuositulot ovat alle 25 000 euroa vuodessa ja 184 000 henkilöä, joiden vuositulot ovat alle 35 000 euroa vuodessa.  Kotitalousvähennyksen käyttäjistä noin 175 000 on eläkeläisiä.

Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä alenisi nyt 2 400 eurosta 2 250 euroon. Samalla vähennyksen osuus työkorvauksissa laskisi 50 prosentista 40 prosenttiin ja palkoissa 20 prosentista 15 prosenttiin. Esimerkiksi noin 200 eurolla kotiinsa palveluja ostavalla leikkaus olisi 20 euron luokkaa kuukaudessa, eli vuositasolla noin 240 euroa.

Myös Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry vaatii kotitalousvähennysjärjestelmän kehittämistä. EETU ry:n mielestä kotitalousvähennysoikeus on säilytettävä vähintään nykyisellään ja yli 75-vuotiaille suomaisille kotitalousvähennys voitaisiin myöntää korotettuna. Toteutuessaan ehdotuksella olisi eläkeläisliittojen mukaan monia ennaltaehkäiseviä vaikutuksia ikäihmisten itsenäiseen selviytymiseen mm. kotipalveluiden käytön lisääntymisen ja palveluasumisen mahdollisen lykkääntymisen myötä.

Tästä linkistä löydät ne palvelut, joista voi tehdä verotuksessa kotitalousvähennyksen:

https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/tulot-ja-vahennykset/kotitalousvahennys/taulukko_kysytyimmista_kotitalousvahenn2/

 

Lisätietoja

 

Kansallinen senioriliitto ry

Anneli Taina, puheenjohtaja, puhelin 0400 852 626

Matti Niiranen, toiminnanjohtaja, puhelin 040 501 9192