Senioreiden arvostus esiin päätöksenteossa

Senioreiden arvostus esiin päätöksenteossa

Senioriliitto vaatii seuraavaan hallitusohjelmaan selkeät toimenpiteet seniori-ikäisten osallisuuden kasvattamiseksi.

Ikäihmisten arvostuksen lisääminen on tärkein tavoite seniori-ikäisiä koskevassa edunvalvontatyössä. Tätä mieltä on liki 85 prosenttia Kansallisen senioriliiton jäsenkyselyyn vastanneista. Uusimmassa Huomisen kynnyksellä -tutkimuksessa peräti 57 prosenttia ikääntyneistä kertoo kokevansa, että heitä kohdellaan toisen luokan kansalaisina.

Luvut ovat huolestuttavat nopeasti ikääntyvässä yhteiskunnassa. "Huoli seniori-ikäisten kokemasta ulkopuolisuudesta ja arvostuksen puutteesta on viimeistään nyt otettava tosissaan", toteaa Kansallisen senioriliiton puheenjohtaja Anneli Taina.  

Tulevaisuudessa yhä useampi suomalainen saa kokea pitkän elämän. Aktiiviset ja terveet elinvuodet lisääntyvät. Kuitenkin seniori-ikäisten osallisuus ja kuuleminen heitä itseään koskevissa asioissa on olematonta. Esimerkiksi haastattelututkimuksissa sivuutetaan pääsääntöisesti yli 75- tai 79-vuotiaat ja siten heidän mielipiteensä. Samaan aikaan eläkeläiset ovat kuitenkin kaikkein aktiivisimpia äänestäjiä.  

Osallisuuden ja arvostuksen välillä on selkeä suhde. Senioriliitto vaatii, että seuraavaan hallitusohjelmaan kirjataan selkeitä toimenpiteitä, joissa tavoitteena on seniori-ikäisten osallisuuden ja arvostuksen kasvattaminen.

Yksi konkreettinen arvostusta ja osallisuutta lisäävä toimenpide on helpottaa seniori-ikäisten työllistymistä ja panostaa eläkeikää lähestyvän työntekijän työssä jaksamiseen. Eläkkeellä työskentelyn on oltava verotuksellisesti kannattavaa ja kartutettava eläkettä nykyisen 69- tai 70-ikävuoden sijasta pidempään aina 75-ikävuoteen asti. Samasta ansiotulosta (eläke tai palkka) on jäätävä ansiotuloon kohdistuvien veroluontoisten maksujen ja erilaisten vähennysten jälkeen sama nettotulo sen saajalle.

Kansallinen senioriliitto esittää myös lakisääteistä velvoitetta lisätä ikävaikutusten arviointi julkisen hallinnon päätösten valmisteluun ja toimeenpanoon. Senioriliitto vaatii, että seniori-ikäisiä edustavat eläkeläisjärjestöt on otettava mukaan lakien ja päätösten valmistelutyöhön.

Senioriliitto toivoo, että uuteen eduskuntaan valitaan mahdollisimman monta kansanedustajaa, joiden tavoitteena on kaikenikäisille hyvä Suomi. Senioriliitto kannustaa ikäihmisiä osallistumaan aktiivisesti eduskuntavaaleihin.

Lue senioriliiton tavoitteet eduskuntavaaleihin täältä.

 

Lisätietoja: puheenjohtaja Anneli Taina, anneli.taina@senioriliitto.fi, 0400 852 626

                        toiminnanjohtaja Maarit Kuikka, maarit.kuikka@senioriliitto.fi, 040 580 2494