Senioreita on kannustettava turvalliseen  ulkoiluun myös koronapandemian aikana

Senioreita on kannustettava turvalliseen ulkoiluun myös koronapandemian aikana

Maan hallitus on valmistellut ulkona liikkumiseen rajoituksia koronapandemian leviämisen estämiseksi. Tiedotusvälineiden mukaan esillä on ollut jopa ajatus, että vain samassa taloudessa asuvat henkilöt saisivat ulkoilla yhdessä.

Kansallinen senioriliitto muistuttaa, että yksinäisyys on suurta etenkin senioreiden keskuudessa.

Senioriliitto katsoo, että senioreita tulee nyt kannustaa turvalliseen ulkoiluun. Päättäjien ja viranomaisten on tiedotettava ikääntyneille turvallisen liikkumisen tavoista ja muistutettava liikunnan merkityksestä terveydelle. Ikääntyneiden on pidettävä huolta peruskunnostaan myös pandemian olosuhteissa.

Suomalaisista yksinasuvista noin 445 000 on yli 65-vuotiaita. Yleisintä yksinasuminen on yli 75-vuotiaiden ikäryhmässä, joista melkein joka toinen asuu yksin. Jo nyt on tietoa siitä, että korona-aikana senioriväestöstä osa on ahdistunut ja yksinäisyyden kokemukset ovat lisääntyneet merkittävästi. Liikkumattomuus heikentää yleiskuntoa.

Seniorit ovat toimineet koronan aikana erittäin vastuullisesti. He ovat pitäneet tunnollisesti huolen siitä, että he eivät kulje väkijoukoissa, käyttävät maskia ja noudattavat muutenkin turvaohjeita. Korona on etenkin ikääntyneille vaarallinen sairaus, mutta oikein toimien riskit voidaan ulkoillessa minimoida hyvin.

 

Kansallinen senioriliitto

Hallitus

 

Lisätietoja:

Anneli Taina, puheenjohtaja, puhelin 0400 852 626
Matti Niiranen, toiminnanjohtaja, puhelin 040 501 9192